Wat houdt een coachingtraject in?

Een coachingtraject bestaat uit verplichte en vrije actiepunten. Beiden worden hier kort toegelicht.

Verplichte actiepunten

Tijdens een coachingtraject worden minstens 7 verplichte acties uitgevoerd:

  1. Interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid opstarten en/of optimaliseren. Eén persoon wordt verantwoordelijk voor het beleidsdomein zwerfvuil en sluikstorten. Hij/zij is op de hoogte van alle acties en door wie die worden opgevolgd. Deze persoon kan ook de groep van alle betrokkenen bij zwerfvuil/sluikstorten samenroepen.  
  2. Monitoring en tussentijdse evaluatie.
  3. Vuilnisbakkenplan en optimalisatie van het vuilnisbakkenbeleid.
  4. Aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil.
  5. Optimalisatie van de veegplannen.
  6. Deelname Operatie Proper.
  7. Deelname aan Handhavingsweek en optimaliseren van de handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en sluikstorten. 

 

Vrije actiepunten

Daarnaast kan het lokaal bestuur ook eigen thema’s naar voor schuiven. Daar moet wel genoeg personeel voor worden voorzien. 

Mogelijke actiepunten zijn:

In onderstaand blok vind je meer info over deze verplichte en vrije actiepunten.