Hoe moet ik rapporteren over mijn project?

Maximum een jaar na de start van het project moet hierover worden gerapporteerd. Dit kan gebeuren aan de hand van de rapporteringsfiche die je hier kan downloaden. In deze fiche geef je aan welke acties zijn ondernomen, hoe ze zijn verlopen en wat de eventuele resultaten hier van zijn.  De bedoeling hiervan is dat we op die manier goede praktijken en tips kunnen delen en dat we kunnen leren uit de zaken die misschien minder goed zijn verlopen.

Op dat moment kunnen ook de gemaakte kosten in het kader van deze acties worden bijgevoegd en gestaafd met bewijsstukken.  Mooimakers behoudt zich het recht voor om ingediende kosten te weigeren indien deze niet relevant, excessief of ongewenst worden geacht.

Nadat de rapportering is afgerond en goedgekeurd, en dus ook de bijhorende kosten zijn beoordeeld, zal Mooimakers je een bestelbon met facturatiegegevens bezorgen. Er kan dan een factuur ter attentie van Mooimakers worden opgesteld voor het overeengekomen bedrag.
De maximum financiering per project is vastgelegd op €15.000.  Deze financiering is onderworpen aan voorwaarden. Je vindt hierover meer informatie in de infofiche. Wanneer een project in de 2 regio's (Vlaanderen en Wallonië) wordt ingediend, wordt de maximumfinanciering opgetrokken tot €25.000.

Nog vragen? Contacteer ons!