Aanpak sluikstort toegangswegen recyclagepark – Assenede
Kenniswijzer > Sluikstort > Grof vuil > Aanpak sluikstort toegangswegen recyclagepark – Assenede

Context

Assenede kampte met een sluikstortprobleem op de toegangswegen naar het lokale recyclagepark. Op weg van en naar het recyclagepark zwierf regelmatig afval rond. Veelal werd dit veroorzaakt door het niet goed vastmaken van de afval- en materiaalstromen op de aanhangwagen, of door het overladen van de aanhangwagen. Het opruimen van dat zwervend afval – hier eerder sluikstort – kost de gemeente tijd en geld.

 

Aanpak

Binnen het coachingtraject van Mooimakers werd dit aangepakt door het gebruik van een net op aanhangwagens verplicht te maken. Afdekken en vastmaken van de lading werd verplicht! De gemeente communiceerde dit ook via verschillende kanalen aan de burgers. De gemeente gaf zelf het goede voorbeeld door alle gemeentelijke voertuigen te voorzien van een net. Aanhangwagens die zich in het recyclagepark aanbieden zonder net worden geweigerd.