De Kleine Nete: zwerfvuil verdrijven op het water
Kenniswijzer > Natuur en recreatie > Waterlopen > De Kleine Nete: zwerfvuil verdrijven op het water

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vroeg in april 2019 aan Mooimakers om een “zwerfvuilstrategie” op te stellen voor het vernieuwde SUP-, kano-, en kajaktraject op de Kleine Nete. Samen met Sport Vlaanderen, de lokale besturen en horeca tekende Mooimakers een plan van aanpak uit om het zwerfvuil terug te dringen.  

 

Doelstelling  

Gedragsverandering:  Om het goede voorbeeld te geven organiseerde de VMM allereerst een schoonmaakactie om de Kleine Nete proper te maken. Om het ook zo te houden werden burgers aangespoord om geen (zwerf)afvalgevoelige spullen meer mee te nemen naar het beschermde natuurgebied.  

Sensibilisatie: De Kleine Nete is een erg waardevol natuurgebied en verdient dan ook het nodige respect. De druk op het natuurgebied mag niet te groot worden door recreatie en toerisme.  

 

Aanpak 

De integrale aanpak van de strategie steunde op de 5 pijlers van het Vlaamse zwerfvuilbeleid: 

Infrastructuur

  • Vervangen van de huidige vuilnisbakken door meer geschikte modellen (lediging, zichtbaarheid, inwerpopening, etc.). 
  • Verwijderen van vuilnisbakken op plaatsen waar die niet meer van toepassing zijn en in onbruik zijn geraakt. 
  • Bedrukken van de ‘afvalton’ met de boodschap "Hou de Kleine Nete proper. Hou je afval bij". De sticker vind je onderaan in de galerij terug.

Omgeving

  • Met als strijdkreet “Schoon houdt schoon” trokken de rattenvangers van de Vlaamse Milieumaatschappij ten strijde tegen het zwerf- en drijfvuil. 
  • De lokale besturen zorgen voor een sporadische opruimactie zodat het terrein ook netjes blijft. 
  • Probleemzones werden in kaart gebracht.

Sensibilisering en Communicatie

  • Niet alleen het opruimen zelf is van belang; ook de communicatie daaromtrent zorgt voor een stimulerende werking bij de bevolking. Een gepaste boodschap in een consistente communicatiecampagne is daarom essentieel. 
  • De rode draad doorheen de campagne was het feit dat De Kleine Nete een beschermd natuurgebied is, waardoor extra respect op z’n plaats is. 

Participatie

  • De belangrijkste doelgroepen en belanghebbenden werden betrokken bij de campagne om extra draagvlak te creëren bij de bevolking: recreanten, buurtbewoners, kajak-clubs, uitbaters van horecazaken, jeugdbewegingen… 

Handhaving

  • Tijdens de handhavingsweek zal er extra aandacht besteed worden aan handhaving omtrent zwerfvuil en sluikstort om een duidelijk signaal te geven naar de burgers toe: “de overheid treedt wel degelijk op”. 

Communicatie waterwegen

Personaliseer onderstaande poster en roep zo de omgeving op om de waterwegen proper te houden.