Kruibeke aan de slag met vuilnisbakken en hondenpoepbuizen
Kenniswijzer > Veeg- en vuilnisbakkenplan > Vuilnisbakkenplan > Kruibeke aan de slag met vuilnisbakken en hondenpoepbuizen

In de periode van 2020 tot en met 2023 begeleidde een coach van Mooimakers de gemeente Kruibeke in een coachingtraject. Één van de actiepunten tijdens zo’n begeleidingstraject is het uitvoeren van een vuilnisbakkenplan.  

Een doordachte vuilnisbakkenaanpak in strijd tegen zwerfvuil 

Een vuilnisbakkenplan start met het in kaart brengen van alle vuilnisbakken die op je grondgebied staan. Daarna volgt de meetperiode. Kruibeke controleerde gedurende 10 maanden de inhoud en vullingsgraad van alle 188 vuilnisbakken. Hiervoor maakten ze gebruik van de vuilnisbakkenmodule in Mijn Mooie Straat. Zo konden ze nagaan welke vuilnisbakken sluikstort aantrekken, waar er dikwijls afval naast de vuilnisbak wordt geplaatst of waar er amper iets in de vuilnisbak terug te vinden is. 

Op basis van die metingen ondernam Kruibeke verschillende ingrepen

  • Op bepaalde locaties zullen ze de vuilnisbakken vaker ledigen, bijvoorbeeld bij hun sportterreinen, speeltuinen, toeristische trekpleisters en bushaltes. 
  • Enkele vuilnisbakken werden verwijderd of vervangen door een hondenpoepbuis. Uit de metingen was gebleken dat ze niet op de juiste plek stonden of zwerfvuil en sluikstort aantrokken. 
  • Om te vermijden dat bijvoorbeeld huisvuil in de openbare vuilnisbakken terecht komt, verkleinden ze bij 12 vuilnisbakken de inwerpopening. Op zwerfvuilgevoelige plaatsen werd er extra gesensibiliseerd. 

Aan de Scheldelei, waar de meeste dagjestoeristen voor de Polders van Kruibeke verzamelen, gaan op korte termijn grotere exemplaren vuilnisbakken komen om zwerfvuil en sluikstort te vermijden. 

Kruibeke infomagazine

Hondenpoepproblematiek succesvol aangepakt 

In Kruibeke wonen veel dierenliefhebbers, maar het is ook een gegeerde plek bij hondenbaasjes van buiten de gemeente om te komen wandelen. De jaagpaden rond de Polders van Kruibeke staan hierbij met stip op nummer één. De uitwerpselen zorgen echter wel voor ergernis bij wandelaars.  

Kruibeke wil echt de strijd aangaan tegen hondenpoep op het openbaar domein. Om het probleem in kaart te brengen werd het openbaar domein vorig jaar op hondenpoep gemonitord en geïnventariseerd. Op basis van de resultaten brachten ze vier probleemzones in kaart: het Vlonderpad, de Kerkhoek, de kaai in Rupelmonde en de Scheldelei. 

hondenpoep Kruibeke Tijdens een periode van vier weken van 9 mei tot 9 juni 2023, heeft de gemeente twee keer per week in deze zones hondenpoep gemonitord en opgeruimd. Het grootste aantal hondendrollen werd aangetroffen op de Kaai in Rupelmonde (88 stuks). Daar vervingen ze de vuilnisbak intussen door een hondenpoepbuis. Ook het Vlonderpad is met 50 hondendrollen aangeduid voor het plaatsen van zo’n buis. In de Kerkhoek werden er 26 stuks aangetroffen maar hier kwamen geen bijkomende maatregelen omdat er al twee afvalbakken staan. Verder werd er ook geteld op de Scheldelei (30) en in de Dijkstraat (38). 

Succesvol proefproject 

Begin december 2023 werden de eerste twee hondenpoepbuizen geplaatst aan de hondenloopzone in de Dijkstraat en aan de Scheldelei. Na 6 metingen was er een vullingsgraad tussen de 33 en 67%. Er was ook geen ander afval rond of in de hondenpoepbuis achtergelaten. Dit proefproject was dus succesvol en ze gaan daarom ook elders op het grondgebied deze hondenpoepbuizen plaatsen. Tegen 1 april, de start van het nieuwe toeristisch seizoen, moet deze operatie rond zijn.  

Flankerende sensibilisering 

In de wintereditie van het gemeenteblad Kruibeke info informeerde de gemeente de inwoners over het project.  

Kruibeke infomagazine

Ze gaan ook nog een sensibiliseringscampagne houden naar hondenbaasjes. Als Kruibeke de strijd met hondenpoep wil aangaan, kunnen ze dat niet alleen. Hondenbaasjes moeten dan ook de uitwerpselen van hun viervoeter opruimen. Dit is bovendien verplicht op het openbaar domein, net als het bijhebben van hondenpoepzakjes. 

Bestel je communicatiemateriaal

Ook problemen met hondenpoep op het openbaar domein? In onze webwinkel vind je gepast communicatiemateriaal.