Voer campagne tegen zwerfvuil
Terug naar Communicatie
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Communicatie > Voer campagne tegen zwerfvuil

WAAROM COMMUNICEREN? 

Mensen bewustmaken van de impact van zwerfvuil, betrokkenheid creëren en verantwoordelijkheid opwekken, is een werk van lange adem. Doelgericht en herhaald communiceren over zwerfvuil en de nadelige effecten voor bijvoorbeeld het milieu is dan ook een must. 

De meeste mensen ergeren zich aan zwerfvuil, maar voelen zich er niet verantwoordelijk voor. Nochtans is de laatste jaren duidelijk geworden dat zwerfvuil een enorme impact heeft op het milieu, denk maar aan zwerfvuil dat in waterwegen terechtkomt en zo de plasticsoep in oceanen veroorzaakt. Daarnaast kost het proper houden van het openbaar domein ook veel geld. 

Er zijn verschillende redenen om te communiceren over zwerfvuil: 

 • Om mensen bewust te maken van het probleem 
 • Om betrokkenheid te creëren 
 • Om verantwoordelijkheid op te wekken 
 • Om het gedrag van vervuilers te beïnvloeden 
 • Om te informeren over je beleid en genomen maatregelen of over hoe mensen kunnen participeren. Bijvoorbeeld: 

 

Hoe communiceren? 

Afhankelijk van hoe mensen bereikt kunnen worden en wat het doel van de communicatie is, kan een campagne verschillende richtingen uitgaan, van positief en engagerend tot ‘shame & blame’ en alle vormen daartussen. Een succesvolle campagne 

 • speelt in op wat leeft bij de mensen, 
 • sluit aan bij de leefwereld van de groep die je wenst te bereiken, 
 • speelt in op actuele thema’s (bv. de plasticsoep, dierenwelzijn). 

 

Waar communiceren? 

Afhankelijk van je doelgroep en het doel van je campagne, kies je het geschikte communicatiekanaal. Denk maar aan het gemeentelijk infoblad, de afvalkrant, de website van de gemeente, sociale media, artikels in verenigingsbladen… Verschillende communicatiekanalen kunnen elkaar ook versterken. 

Enkele voorbeelden: 

 • Als je wil dat burgers zich correct gedragen en de vuilnisbakjes juist gebruiken, dan helpt communicatiemateriaal op de vuilnisbakjes over wat in de vuilnisbak hoort en wat niet. 
 • Presenteer op het kennismakingsmoment voor nieuwe inwoners het participatieaanbod voor het net houden van de eigen straat of buurt én wat het bestuur aanbiedt om de inwoners te ondersteunen. 
 • Als je omwonenden wil aanspreken op het misbruik van de vuilnisbak, stuur je best een brief. 
 • Je bent verplicht om de aanwezigheid van camera’s te communiceren. 
Communicatie Mooimakers

Benieuwd naar de campagnes en communicatie die Mooimakers voert? 

Neem hier een kijkje!
Volgend artikel
Soorten campagnes