Opleiding: Vervuilers aanspreken

Als stad of gemeente speel je een belangrijke rol in de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten. Handhaving vormt hierbij het sluitstuk van jouw beleid. Een handhavingsbeleid bestaat uit veel verschillende elementen. Eentje daarvan is het aanspreken van vervuilers. Gemeentepersoneel zoals medewerkers van de groendienst of van de technische dienst vervullen een belangrijke rol in deze ‘zachte handhaving’. Ook gemeenschapswachten, wijkmanagers of zwerfvuilvrijwilligers kunnen een groot verschil maken in deze aanpak.

Mooimakers biedt de opleiding "Vervuilers aanspreken" gratis aan aan lokale besturen, afvalintercommunales en Vlaamse partners die willen inzetten op zachte handhaving. In de opleiding leren handhavers hoe ze burgers op het openbaar terrein professioneel kunnen aanspreken op hun gedrag.

De vormingen kunnen plaatsvinden op een zelfgekozen datum en locatie via info@mooimakers.be.

 

Doel van de vorming

Handhaving is meer dan sanctioneren alleen. Het is het doen naleven van de regels. Vaak hebben de mensen op het terrein (hulppolitiemensen, stadswachten, gemeentelijk medewerkers, terreinbeheerders …) geen sanctioneringsbevoegdheid. Toch wordt van hen verwacht dat ze mensen aanspreken en wijzen op de norm. Dit blijkt in de praktijk niet zo makkelijk. Via de vorming willen we hen de vaardigheden aanleren om in interactie te gaan met mensen die zich foutief gedragen. Zo willen we de drempel verlagen en handhaving niet verengen tot beboeten.

Vormingsaanbod

 • Opleiding (6u): een belangrijk deel wordt besteed aan interactie en praktijk. De nadruk ligt op het leren via actieve deelname en voorbeelden. De situaties en voorbeelden komen uit de praktijksfeer van de deelnemers en zijn gerelateerd aan zwerfvuil. Geschikt voor 6 tot 12 deelnemers
 • Opleiding (3u): meer algemeen en beperkt tot het correct aanspreken van mensen die zwerfvuil veroorzaken in de publieke ruimte. Geschikt voor 12 tot 20 deelnemers.

Doelgroep van de vorming

 • Personen met handhavende bevoegdheid en weinig ervaring met aanspreken van overtreders.
 • Personen zonder handhavende bevoegdheid. Deze personen hebben een sociale controlefunctie en zijn bereid om vervuilers aan te spreken in een veilige context.
 • Deze vorming is niet geschikt voor wie al veel ervaring heeft met handhaven. 
 • Deze vorming is niet geschikt voor handhavers of beheerders van gesloten terreinen zoals recyclageparken, bedrijventerreinen, openluchtsites …

Voorbeelden van doelgroepen zijn medewerkers van de reinigings- of groendienst, evenemententeams, gemeenschapswachten, wijkmanagers, actieve zwerfvuilvrijwilligers (zwerfvuilpeters en -meters) … Belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat je bereid bent om mensen aan te spreken op hun gedrag en dat je regelmatig op het openbare terrein aanwezig bent. 

Inschrijven

 • Beschikbaar voor gemeenten, intercommunales en Vlaamse partners.
 • Na goedkeuring zorgt de organisator zelf voor een locatie, planning met de lesgever in functie van beschikbaarheid, uitnodigingen en inschrijvingen van de deelnemers. Eventuele kosten voor de zaal en catering zijn voor de aanvrager.
 • Mooimakers neemt de kosten voor de lesgever op zich. Bij laattijdige annulering (bv. bij te weinig deelnemers) wordt deze kost doorgerekend aan de organisator.
 • Het aanvragen van een vorming kan via mail naar info@mooimakers.be met vermelding van:
  • Contactpersoon en contactgegevens
  • Type vorming (kort of lang)
  • Aantal deelnemers en profiel van de deelnemers
  • Locatie en periode waarin de vorming kan doorgaan

Je krijgt een bevestiging van de aanvraag en de nodige info voor de verdere planning van de vorming.

Feedback deelnemers

"De lesgever zorgde er voor dat we nu mensen op een juiste manier kunnen aanspreken. Hopelijk krijgen we zo ook meer respect voor onze job!" aldus Christophe Naniot, arbeider groendienst gemeente Lint.

Je krijgt heel veel handvaten aangereikt” aldus Carine Custers, vrijwillige Mooimakers gemeente Pelt, “de vorming wordt op een praktische en informele manier gegeven, wat eigenlijk heel plezant is”.

 

Meer weten over aanspreektips

Wil je je graag al voorbereiden? Lees zeker al een keertje onze aanspreektips of bekijk het filmpje.

Pelt en RivierPark Maasvallei zijn alvast fan

Pelt

Gemeente Pelt raadt de vorming aan iedereen aan

Maasvallei

Aan de Maasvallei spreekt men proactief aan