Professioneel communiceren rond zwerfvuil & sluikstort

Mooimakers biedt deze vorming gratis aan in het kader van de Handhavingsweek van zwerfvuil en sluikstorten. Dit is een week in het najaar, met verhoogde aandacht voor de handhaving op zwerfvuil en sluikstort:

 • overtreders worden aangesproken op hun gedrag en krijgen alternatieven voorgesteld
 • overtreders worden beboet
 • positief gedrag wordt gewaardeerd

De vormingen kunnen plaatsvinden op een zelfgekozen datum en locatie.

Doel van de vorming

Handhaving is meer dan sanctioneren alleen. Het is het doen naleven van de regels. Vaak hebben de mensen op het terrein (hulppolitiemensen, stadswachten, gemeentelijk medewerkers, terreinbeheerders…) geen sanctioneringsbevoegdheid. Toch wordt van hen verwacht dat ze mensen aanspreken en wijzen op de norm. Dit blijkt in de praktijk niet zo  makkelijk. Via de vorming willen we hen de vaardigheden aanleren om in interactie te gaan met mensen die zich foutief gedragen. Zo willen we de drempel verlagen en handhaving niet verengen tot beboeten.

 

Vormingsaanbod

 • Opleiding (6u): een belangrijk deel wordt besteed aan interactie en praktijk. De nadruk ligt op het leren via actieve deelname en voorbeelden. De situaties en voorbeelden komen uit de praktijksfeer van de deelnemers en zijn gerelateerd aan zwerfvuil. Geschikt voor 6 tot 12 deelnemers
 • Opleiding (3u): meer algemeen en beperkt tot het correct aanspreken van mensen die zwerfvuil veroorzaken in de publieke ruimte. Geschikt voor 12 tot 20 deelnemers.

 

Doelgroep van de vorming

 • Personen met handhavende bevoegdheid en weinig ervaring met aanspreken van overtreders.
 • Personen zonder handhavende bevoegdheid. Deze personen hebben een sociale controlefunctie en zijn bereid om vervuilers aan te spreken in een veilige context.
 • Deze vorming is niet geschikt voor wie al veel ervaring heeft met handhaven. 

Voorbeelden van doelgroepen zijn mensen van de reinigings- of groendienst, evenemententeams, gemeenschapswachten, wijkmanagers, actieve zwerfvuilvrijwilligers (zwerfvuilpeters en -meters)… Belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat je bereid bent om mensen aan te spreken op hun gedrag en dat je regelmatig op het terrein aanwezig bent. 

 

Inschrijven

 • Beschikbaar voor gemeenten, intercommunales en Vlaamse partners.
 • Na goedkeuring zorgt de organisator zelf voor een locatie, planning met de lesgever in functie van beschikbaarheid, uitnodigingen en inschrijvingen van de deelnemers. Eventuele kosten voor de zaal en catering zijn voor de aanvrager.
 • Mooimakers neemt de kosten voor de lesgever op zich. Bij laattijdige annulering (bv. bij te weinig deelnemers) wordt deze kost doorgerekend aan de organisator.
 • Het aanvragen van een vorming kan via mail naar info@mooimakers.be met vermelding van:
  • Contactpersoon en contactgegevens
  • Type vorming (kort of lang)
  • Aantal deelnemers en profiel van de deelnemers
  • Locatie en periode waarin de vorming kan doorgaan

Je krijgt een bevestiging van de aanvraag en de nodige info voor de verdere planning van de vorming.