Juiste gedrag op school 

Het project 'nudging op school' draait rond een diepere aanpak rond zwerfvuil op middelbare scholen.
Met kleine en grote (subtiele) ingrepen wordt het juiste gedrag bij 12- tot 18-jarigen gestimuleerd. 

Het project liep tijdens schooljaar 2020-2021 in 19 middelbare scholen. Zij werden ondersteund door hun gemeente of intercommunale. Op basis van een uitgebreid actieplan pakten ze zwerfvuil aan in en rond hun school. Ze werden ook uitgedaagd in The Litter Challenge om het beste nudgingidee te bedenken.

Nudging...?

Nudging betekent letterlijk: 'een zetje geven'. Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen. Gerelateerd aan zwerfvuil betekent dit concreet het afval in de juiste vuilnisbak gooien. Om die handeling logisch en eenvoudig te laten lijken, voer je ingrepen door zoals:

 • het plaatsen van een vuilnisbak in de looplijn van jongeren
 • alle vuilnisbakken een bepaalde herkenbare kleur geven
 • zitbanken op de speelplaats anders zetten
 • een afsprakenkader maken met leerkrachten, directie en onderhoudspersoneel
 • gangen ordenen
 • lockers slim plaatsen
 • ...

Ter ondersteuning van de deelnemende scholen gooide Mooimakers een lijst ingrepen in een actieplan. Het was aan de scholen om alle actiepunten te voltooien in één schooljaar.

We gingen aan de slag!

Het project is afgelopen: er werden metingen gedaan, alle scholen kregen de workshops binnen The Litter Challenge, vuilnisbakken werden herschikt en aangevuld, enz.

Wat was de timing? 

 1. Augustus 2020: Workshop tussen Mooimakers en het lokaal bestuur
 2. September 2020: Situatieschets van de school en voorbereidingen treffen op basis van deze situatieschets
 3. Oktober 2020: Foute nudgers wegwerken en start The Litter Challenge
 4. December 2020: Tussentijdse rapportage
 5. Januari 2021: Foute nudgers verder wegwerken
 6. Juni 2021: Eindmeting en verslag
 7. Juli 2021: Vergoeding aanvragen