Juiste gedrag op school 

Via het project 'nudging op school' gaan we voor een diepere aanpak rond zwerfvuil op middelbare scholen.
Met kleine en grote (subtiele) ingrepen stimuleren we het juiste gedrag bij 12- tot 18-jarigen. 

Het project loopt in 19 middelbare scholen tijdens schooljaar 2020-2021. Zij worden ondersteund door hun gemeente of intercommunale. Op basis van een uitgebreid actieplan pakken ze zwerfvuil aan in en rond hun school. Ze worden ook uitgedaagd in The Litter Challenge om het beste nudgingidee te bedenken.

Nudging...?

Nudging betekent letterlijk: 'een zetje geven'. Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voren geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen. Gerelateerd aan zwerfvuil betekent dit concreet het afval in de juiste vuilnisbak gooien. Om die handeling logisch en eenvoudig te laten lijken, voer je ingrepen door zoals:

 • het plaatsen van een vuilnisbak in de looplijn van jongeren
 • alle vuilnisbakken een bepaalde herkenbare kleur geven
 • zitbanken op de speelplaats anders zetten
 • een afsprakenkader maken met leerkrachten, directie en onderhoudspersoneel
 • gangen ordenen
 • lockers slim plaatsen
 • ...

Ter ondersteuning van de deelnemende scholen gooide Mooimakers een lijst ingrepen in een actieplan. Het is aan de scholen om alle actiepunten te voltooien in één schooljaar.

We gaan aan de slag!

Ondertussen is iedereen erin gevlogen: er werden metingen gedaan, sommige scholen kregen al de workshops binnen The Litter Challenge, vuilnisbakken werden herschikt en aangevuld, enz.

Wat is de timing? 

 1. Augustus 2020: Workshop tussen Mooimakers en het lokaal bestuur
 2. September 2020: Situatieschets van de school en voorbereidingen treffen op basis van deze situatieschets
 3. Oktober 2020: Foute nudgers wegwerken en start The Litter Challenge
 4. December 2020: Tussentijdse rapportage
 5. Januari 2021: Foute nudgers verder wegwerken
 6. Juni 2021: Eindmeting en verslag
 7. Juli 2021: Vergoeding aanvragen