Vuil Spel

Vuil Spel

Samen de strijd aangaan tegen zwerfvuil

Dat is de opdracht van ‘Vuil Spel’. Tijdens het spel maken de leden kennis met het onderwerp zwerfvuil, ontdekken ze hoeveel tijd er nodig is om het af te breken en hoe ze het kunnen vermijden.

‘Vuil Spel’ wordt als animatie aangeboden, dit wil zeggen dat wij naar jouw jeugdvereniging toekomen met 2 animatoren en gedurende 2 uur deze activiteiten komen spelen.
We verwachten van jou 10 à 20 leden en 2 actieve begeleiders.
Het bestaat uit 5 korte spelen die los van elkaar of als een geheel kunnen gespeeld worden.

Spelkenmerken:

  • Doelgroep: Jongeren van 10-14 jaar in een jeugdvereniging
  • Aantal deelnemers: 10-20 spelers
  • Duur: 2 uur
  • Locatie: Buiten op een plein of grasveld dat voldoende groot is
  • Kostprijs: gratis
Vuil Spel spelmateriaal

Zin om het spel te spelen?

Vuil Spel wordt begeleid door animatoren van De Aanstokerij.

Logo De Aanstokerij

Alle praktische afspraken worden met hen gemaakt.

Let op!

  • Enkel erkend jeugdwerk kan het spel aanvragen. Scholen en andere verenigingen worden geweigerd.
  • Enkel aanvragen voor 2024 worden aanvaard. Er kan nog niets geboekt worden voor 2025.