Wie is Mooimakers en wat doen we?

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg). 

Meer informatie over de partnerorganisaties vind je op hun respectievelijke websites: www.fostplus.be - www.ovam.be - www.vvsg.be

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. We geven uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.

Mooimakers ijvert voor een maatschappij waar zwerfvuil en sluikstort onaanvaardbaar is. Daarvoor werken we samen met iedereen die een bijdrage wil leveren om deze problematiek de wereld uit te helpen. We streven naar een duurzame mentaliteitswijziging en gedragsverandering. Door te werken aan een integraal beleid gestoeld op vijf pijlers (participatie - communicatie - infrastructuur - omgeving - handhaving) gaan we dan ook voor een maatschappij zonder zwerfvuil/sluikstort!

  video1

  Founding fathers Mooimakers

  activiteiten

  Activiteitenoverzicht 2016-2018

  Meer informatie over...

  Maak kennis met het team

  De medewerkers van Mooimakers kunnen je helpen om het zwerfvuil aan te pakken, sluikstort de wereld uit te helpen en meer algemeen om de openbare netheid van je gemeente te vrijwaren of herstellen. Je kan bij hen terecht voor informatie, begeleiding en financiële of materiële ondersteuning. Alles eigenlijk om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid van je gemeente of stad te optimaliseren.

  Algemeen

   

   

  Els
  Gommeren
  Coördinator
  Els neemt de dagelijkse leiding op zich en onderhoudt contacten met koepelverenigingen en federaties rond zwerfvuil- en sluikstortbeleid.
  Nicole
  Aarts
  Administratieve ondersteuning
  Nicole is de administratieve duizendpoot en aanspreekpunt voor al jouw vragen. Bij haar komt je mail terecht.
  info@mooimakers.be
  Kelly
  Baetens
  Communicatie
  Kelly neemt de communicatiestrategie en -campagnes voor haar rekening. Daarnaast zorgt ze ook voor een goede social media-aanpak en de uitwerking van een structureel aanbod.
  Grietje
  Huveneers
  Communicatie
  Grietje is verantwoordelijk voor een vlotte interne communicatie binnen het team van Mooimakers en is verantwoordelijk voor de partnercommunicatie en de communicatie-ondersteuning van o.a. haar collega coaches.
  Elke
  Celen
  Communicatie
  Elke onderhoudt de social mediakanalen van Mooimakers en zorgt ervoor dat de website up-to-date blijft. Daarnaast werkt ze ondersteunend voor het communicatieteam en de collega coaches.
  Ruth
  Busschaert
  Educatie
  Als educatief medewerker van Mooimakers is Ruth de juiste contactpersoon voor verenigingen en scholen. Zij werkt ook ons aanbod aan tools en informatie voor deze doelgroep uit.
  Veerle
  Koeck
  Bedrijvencoach
  Veerle is hét aanspreekpunt voor elk bedrijf dat iets rond openbare netheid wil doen. Wil je je medewerkers sensibiliseren? Of wil je bepaalde andere maatregelen nemen? Veerle kan je helpen met informatie en ondersteuning.
  Kristien
  Huygh
  Monitoring & onderzoek
  Als specialist in monitoring en onderzoek begeleidt Kristien de andere teamleden bij het opzetten van onderzoek, studies, metingen,... en helpt zo om de problematiek en de resultaten beter in kaart te brengen.
  Sara
  Coessens
  Relatiebeheer lokale besturen​
  De relatiebeheerder is de spilfiguur tussen Mooimakers en de lokale besturen. Vanuit deze rol stimuleert Sara de samenwerking tussen beiden en tracht ze aanbod en specifieke noden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
  Toon alle teamleden

  Coaches lokale besturen

  Bij Mooimakers zijn heel wat mensen beschikbaar om lokale besturen zoals gemeenten en afvalintercommunales, maar ook Vlaamse Partners intensief te begeleiden in hun zwerfvuil- en/of sluikstortproblematiek.

  Annemie
  Maes
  Coach lokale besturen
  Emilie
  Van de Looverbosch
  Coach lokale besturen
  Rik
  Seniow
  Coach lokale besturen
  Berten
  Vermeulen
  Coach lokale besturen
  Ivo
  De Raeymaeker
  Coach lokale besturen
  Tijl
  Aerts
  Coach Vlaamse Partners
  Toon alle teamleden

  Laatste nieuws