Betrek de (doel)groep
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Buurt betrekken > Betrek de (doel)groep

Sta gebieden af ter adoptie

Stel bermen, pleinen, (delen van) parken of natuurgebieden, straten en wijken ter beschikking zodat bewoners of groepen ze kunnen adopteren. Zij engageren zich dan om dat gebied schoon te houden. 

 

Operatie Proper voor jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen die een langdurig engagement willen aangaan voor een zwerfvuilvrije omgeving, kunnen via Operatie Proper bij Mooimakers een actieplan afsluiten. Ze engageren zich onder meer voor het proper houden van hun eigen terreinen en de directe omgeving en hier ook over te communiceren. Groepen die een jaar lang hun engagementen volhouden, ontvangen een mooie beloning van Mooimakers, die zelfs nog verhoogd wordt als ze hun engagement het jaar erna verderzetten. Meer info: Operatie Proper | Mooimakers.be

 

Opruimacties voor specifieke doelgroepen en locaties 

Speel bij de organisatie van opruimacties in op specifieke doelgroepen (beroepen, verenigingen…). 

  • Horecazaken willen graag een nette buurt, want dat trekt meer klanten aan. Organiseer een samenaankoop van peukenrecipiënten bijvoorbeeld. 
  • Jeugdverenigingen wil graag op een goed blaadje staan bij de buurtbewoners. Bied hen als gemeente opruimmateriaal aan om de buurt netjes te houden.