Bijplaatsingen afval bij glascontainers
Kenniswijzer > Hotspots > Glas- en textielcontainers > Bijplaatsingen afval bij glascontainers

Het grote probleem op locaties met glascontainers is het fenomeen van de bijplaatsingen van ander afval. Glascontainers hebben ook last van het “vliegenvangeneffect”: ze trekken afval aan dat er helemaal niet thuishoort, zoals kartonnen dozen en afvalzakken. Van zodra er wat naast of tussen de glascontainers gezet wordt, oogt de plaats meteen slordig en lijkt het een toelating voor een volgende gebruiker om ook afval naast de glascontainers achter te laten.   

Hulpmiddelen 

Er zijn verschillende manieren om dit probleem aan te pakken of te voorkomen. We bespreken de belangrijkste:

Cameratoezicht

Door zichtbare camera’s te plaatsen op probleemlocaties zullen vervuilers minder geneigd zijn de wet te overtreden.

 • De gemeente, de intercommunale of de politie kan gebruik maken van bewakingscamera’s om sluikstorten te voorkomen. Uiteraard moet voldaan worden aan de voorwaarden van de camerawetgeving en de AVG. De algemene directie veiligheid en preventie geeft een duidelijk overzicht van alles wat je moet weten over camerabewaking op hun website.
 • Wanneer er toch nog sluikstorten zou plaatsvinden, kunnen de beelden gebruikt worden om vaststellingen te doen over de sluikstorten. In dat geval worden de beelden overgemaakt aan een vaststeller of de politie die een pv opstelt en overgaat tot identificatie aan de hand van de nummerplaat of gezichtsherkenning.
 • Beelden bekijken in real-time kan enkel door de politie.

Locatie

Glascontainers zijn bestemd voor de bewoners van een wijk of buurt. Het is minder belangrijk dat ze opvallen voor sporadische passanten. 

 • Plaats ze op een verharde ondergrond.
 • Plaats ze op een locatie waar ze gemakkelijk geleegd kunnen worden.
 • Plaats ze in het zicht van omwonenden (en niet achter een muurtje of haag).
 • Plaats ze op een goed verlichte plek, ook ’s nachts.  
 • Plaats ze niet op doorgangswegen of anonieme locaties (het effect van sociale controle door passerend autoverkeer is niet heel groot en na een bepaald uur sterft het verkeer uit).
 • Plaats propere en herkenbare glascontainers met voldoende capaciteit.  
 • Plaats geen vuilnisbakken in de onmiddellijke omgeving van glascontainers, dit om sluikstorten te vermijden.  
 • Zorg ervoor dat bijplaatsingen en zwerfvuil snel worden opgeruimd – maak daarover duidelijke afspraken met de beheerder van de glascontainers.  

Communicatie

Roep je inwoners op om geen afval achter te laten rond de glascontainer. Doe dit via duidelijke communicatiemiddelen zoals stickers, panelen, spandoeken of een bache,... Mooimakers ontwikkelde een opmaak die je dan zelf kan laten afdrukken op een drager naar wens. 

Gids

De gids is een document bedoeld om de netheid van de glascontainers en de glascontainersites te evalueren en stelt een objectieve methode voor die gebaseerd is op een beslissingskader m.b.v. foto’s. 

 • De gids beoordeelt aan de hand van bepaalde criteria (netheid site, schade glascontainers…) de glascontainersite, met als leidraad een aantal representatieve foto’s. Aan elk criterium wordt een score toegekend afhankelijk van de staat/toestand.  
 • Voor de registraties op het terrein wordt gebruik gemaakt van de applicatie Mobile Inspector die beschikbaar is op smartphone. Via de webapplicatie GlasbolNETwerk kunnen alle registraties en acties geraadpleegd worden voor verdere opvolging en analyse. 
   

Wens je meer informatie over de aanpak van bijplaatsingen? Klik hier.

Praktijkvoorbeelden

Afvalintercommunale Intradura ondernam succesvol actie tegen bijplaatsingen.

60% minder bijplaatsingen door camera's bij containers in Den Haag (Nederland)

Lees de gids

Gids voor de evaluatie van de netheid van de glascontainersites.

Downloaden (pdf)

Communicatie glascontainer

Roep je inwoners op om geen afval achter te laten rond de glascontainer. Download de opmaak die je zelf kan drukken op een nadarbache.