Campagne ‘Kakje in bakje’ van Incovo/Interza
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Communicatie > Campagne ‘Kakje in bakje’ van Incovo/Interza

In 2018 startten afvalintercommunales Interza en Incovo hun campagne tegen de aanwezigheid van hondenpoep op hun grondgebied. Ze deden dit onder de noemer van kakje in bakje.

Doel

Het doel van de campagne was het structureel verminderen van de hoeveelheid niet-opgeruimde hondenpoep. Dit al dan niet met de hulp van een hondenpoepzakje.
 

Voorbereiding

Voordat de campagne van start ging, brachten ze de probleemlocaties in kaart. Dit gebeurde op basis van de meldingen van de gemeentediensten, de meldingen die kwamen van de burgers en op basis van de terreinkennis van de afvalsteward. Vervolgens vond er een terreinbezoek plaats om de problematiek in kaart te brengen.
 

Campagne

De campagne bestond uit een communicatief en handhavingsluik.

Communicatie

  • Op de vuilnisbakken werd de sticker 'kakje in bakje' aangebracht.
  • Aanwezige hondenpoep werd in fluorescerende, bio-afbreekbare verf omcirkeld.
  • Communicatieborden met de boodschap ‘kakje in bakje’ werden zowel op locaties geplaatst waar wel als geen vuilnisbak aanwezig was.
  • De flyer ‘kakje in zakje in bakje’ werd in de directe omgeving van de probleemlocaties bedeeld. Inclusief een kaart van alle vuilnisbakken in de directe omgeving.
  • De lagere school die gelegen was aan een specifieke probleemlocatie ontwierp sensibiliseringsborden met de eigen kinderen. Deze werden 6 weken lang geplaatst. Vervolgens werden van datzelfde ontwerp raamposters gedrukt, die bedeeld werden onder geïnteresseerde buren en ouders.

Handhaving

Er werden plaatselijke patrouilles georganiseerd en hondeneigenaars werden aangesproken. Wie een zakje bij zich had, kreeg een koekje voor de hond. Wie geen zakje bij zich had, kreeg er één. Een alternatieve actie waar over nagedacht werd, was een patrouille door de wijkagent. Hondeneigenaars zonder zakje zouden dan een PV krijgen.

 

Afstandspijlen vuilnisbak

Signalisatie naar vuilnisbakken verhoogt de kans dat hondenpoepzakjes niet op de grond, maar in de vuilnisbak belanden. Download hier de signalisatieborden.