Communicatie tegen zwerfvuil op rustplaatsen
Kenniswijzer > Hotspots > Rustplaatsen > Communicatie tegen zwerfvuil op rustplaatsen

Rustplaatsen zijn anonieme locaties, waar weinig tot geen sociale controle is. Dit werkt sluikstorten in de hand.  Communicatie inzetten is een deel van de oplossing. Communicatie over en op doelplaatsen is vooral geschikt om de norm te stellen, mensen bewust te maken van de problematiek, te informeren en hun gedrag te beïnvloeden.  

 

Informeren en sensibiliseren is de boodschap

  • Als lokaal bestuur is het nodig om te informeren over het beleid en de genomen maatregelen. De informatie kan op verschillende manieren verspreid worden: in het gemeentelijke informatieblad, de website, de afvalkrant, …  
     
  • Er moet ook voldoende aandacht zijn aan communicatie op de doelplaats zelf. In dit geval aan de ingang(en) van de rustplaats. De gemeente kan de richtlijnen met betrekking tot de rustplaats daar kenbaar maken. 

Richtlijnen grafonderhoud

 

  • Informeren over de sorteerregels op de rustplaats zelf kan nuttig zijn. 
  • Onderzoek wees uit dat sensibiliseringscampagnes met de nadruk op het ongepast karakter van sluikstorten, effectief zijn. Communicatie is met andere woorden een belangrijk middel in de strijd tegen sluikstorten op plaatsen met beperkte sociale controle.
  • Spoor mensen aan om de omgeving net te houden, en maak duidelijk dat de omgeving ook frequent proper wordt gemaakt. Gebruik positieve communicatie waarin voorbeeldgedrag benadrukt wordt. Dat kan je doen door communicatieborden te plaatsen.

 

Communicatiepakket

Mooimakers werkte voor rustplaatsen communicatie (borden en stickers) met de sorteerregels uit (zie de fotogalerij hier beneden). Deze communicatie geeft aan in welk afvalrecipiënt afval specifiek voor rustplaatsen thuishoort. Er wordt rekening gehouden of zachte en harde plastic al dan niet thuishoort in de PMD-zak. De bedoeling van deze borden is helderheid en eenvoud te scheppen in een specifieke context van rustplaatsen. Omwille van de duidelijkheid  vermelden we enkel ‘wat moet waar’ en niet ‘wat moet waar niet’. Deze bestanden kan je hier downloaden. Het downloadpakket bevat zowel druk- als webbestanden. 

 

In de praktijk

  • In Buggenhout ontwikkelden ze een eigen communicatiebord om duidelijk te maken bij welke afvalfractie (restafval of groenafval)  de verschillende stukken van een bloemenkrans/bloemstuk thuishoren. Zie hier beneden.
  • De gemeente Zwalm maakte een eigen bord om boven de afvaleilandjes op de rustplaatsen te plaatsen, kuiste de omgeving op en installeerden gietercarrousels. Zie ook in de fotogalerij.

Voor en Na Sint-Anna kerkhof

Voor en na kerkhof Nederzwalm

Communicatie rustplaats

Download hier het communicatiepakket rond rustplaatsen.

Download het pakket