Foutief aangeboden afval in Tongeren
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Buurt betrekken > Foutief aangeboden afval in Tongeren

Problematiek

De woonwijk Gasthuisgaarde in het centrum van Tongeren bestaat uit kleine woningen zonder terrassen. Heel wat inwoners hielden weinig rekening met de afvalkalender en zetten hun afval buiten als de zak vol was omdat ze in huis weinig ruimte hebben om het daar te bewaren tot aan de ophaaldag. Dit zorgde voor overlast en trok bovendien ook ander afval aan.

 

Aanpak

De stad Tongeren besloot om op deze locatie ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Aangezien de planning en installatie hiervan toch zeker een jaar ging duren, werd het probleem in tussentijd aangepakt door het voorzien van afvalhokken, bemand door vrijwilligers en gemeenschapswachten.

 

Infrastructuur: garageboxen deden dienst als tijdelijke afvalhokken. Ze werden geopend telkens op maandag en vrijdag.

Participatie: Het project kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de dienst Preventie en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo. Aan de hand van een oproep in de woonwijk stelden een 3-tal vrijwilligers zich kandidaat om de afvalhokken te bemannen, tussendoor zwerfvuil op de site op te ruimen en problemen te melden aan de gemeenschapswacht. De gemeenschapswacht was zelf ook elke maandag aanwezig om de vrijwilligers te ondersteunen tijdens de openingsuren van de garages.

Communicatie: naar de bewoners toe werd er uitgebreide communicatie over de afvalhokken voorzien door middel van affiches en flyers. 

Monitoring: sinds januari 2018 werd het aantal afvalzakken gemeten die buitengeplaatst werden op een fout moment en werd het aantal zakken gemeten dat naar het afvalhok werd gebracht sinds de opening ervan.

 
 

Resultaat

Er was sprake van een positieve evolutie:

  • Van 23 verkeerd aangeboden zakken evolueerde het naar 3 tot 5 zakken per week 
  • Steeds meer bewoners brachten hun zakken naar de afvalhokken

In 2019 werden de ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd en in gebruik genomen. De inwoners kunnen nu op elk moment hun afval wegbrengen. De afvalgarages werden gesloten.