GAS en retributie hand in hand voor sluikstort in Mechelen
Kenniswijzer > Sluikstort > Sluikstortbeleid > GAS en retributie hand in hand voor sluikstort in Mechelen

In Mechelen en de omliggende gemeenten werken de gemeentediensten en sanctionerend ambtenaar bij het opruimen van een sluikstort zowel met een GAS-vaststelling als sanctie voor de overtreding, als een retributie voor het opruimen van het sluikstort. Zij gaan als volgt te werk:

 • Bij het aantreffen van een sluikstort stellen de gemeentediensten een GAS-PV op, het sluikstort wordt opgeruimd waarvoor een onkostennota opgesteld wordt op basis van het belastingreglement.
   
 • De gemeentediensten sturen de PV én de onkostennota samen naar de sanctionerend ambtenaar.
   
 • De GAS-procedure wordt opgestart door de sanctionerend ambtenaar.
   
 • Bij geen verweer of niet aanvaarden van het ingediend verweer door de overtreder stuurt de sanctionerend ambtenaar een GAS-boete naar de betrokkene. In de begeleidende brief wordt expliciet vermeld dat er ook een opruiming heeft plaatsgevonden, dat de kosten hiervan zullen worden doorgerekend en dat hij hiervoor nog een aparte briefwisseling van dienst financiën zal ontvangen.
   
 • De onkostennota wordt doorgestuurd naar de dienst financiën die een retributie opmaken en doorsturen naar de betrokkene. In het geval dat er geen GAS volgt, wordt de onkostennota soms vernietigd, bij sommige gemeenten stuurt de sanctionerend ambtenaar gemeenten de onkostennota op vraag terug met duidelijke vermelding dat het niet in het register opgenomen moet worden.
   
 • De betrokkene kan een beroep indienen tegen de GAS-boete bij de politierechtbank en kan de retributie bij het College van Burgemeester en Schepenen.
   
 • Bij ontvangst van een bezwaar tegen de retributie vraagt de financiële dienst advies aan de sanctionerend ambtenaar voor het behandelen ervan en wordt deze voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Jaarlijks wordt er een presentatie gegeven door de sanctionerend ambtenaar aan de vaststellers van stad Mechelen en de omliggende gemeenten over de voorwaarden die nodig zijn om een vaststelling te laten resulteren in een boete, welke factoren invloed hebben op de hoogte van de boete en welke factoren (bvb. wegens te weinig bewijslast of niet voldoende preventieve sensibilisering) zorgen voor een seponering. 

Greet Van Eygen lichtte haar manier van werken als sanctionerend ambtenaar in provincie Vlaams-Brabant toe tijdens het digitale startmoment voor de week van de handhaving 2020 van Mooimakers. Dit kan gebruik worden ter inspiratie om de eigen teksten aan te passen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkte samen met de OVAM en VVSG een model retributiereglement uit op het verwijderen en verwerken van sluikstort. Dit kan ter inspiratie gebruikt worden om de eigen teksten aan te passen.