Gescheiden afvalinzameling op het sportterrein in Kuurne
Kenniswijzer > Natuur en recreatie > Recreatiedomeinen > Gescheiden afvalinzameling op het sportterrein in Kuurne

Context

In juli 2019 startte de gemeente Kuurne en afvalintercommunale Imog met gescheiden afvalinzameling op het Sportpark en met succes. Hiermee nemen ze een voortrekkersrol in bij het invoeren van de PMD-sortering op het openbaar domein. Dit proefproject  werd opgestart in het kader van een coachingtraject met Mooimakers. Kuurne geeft zo een duidelijk signaal aan haar inwoners dat ze zich inzet voor het milieu en dat de aanpak van zwerfvuil en sluikstort een prioriteit is.  Daarnaast hoopte de gemeente zo ook te besparen op opruimkosten.

 

Aanpak

Om het gebruik van de vuilnisbakken te optimaliseren, werden er 25-tal vuilnisbakken verwijderd,  vervangen of verplaatst. Om de gescheiden inzameling mogelijk te maken, werden er 37 bijkomende blauwe vuilnisbakken geplaatst voor PMD in de nabijheid van de groene vuilnisbak. Dit alles werd ondersteund door duidelijke communicatie op de vuilnisbakken zelf, een spandoek met de boodschap: “Hier sorteren we net als thuis” en het aanspreken van de sportclubs en verenigingen die gebruik maken van het sportpark. Vanaf september werd er actief gecontroleerd op zwerfvuil. Indien de sportverenigingen hun sportterrein te vuil achter lieten, werden er opruimkosten aangerekend. Sinds de controles opgestart zijn, zijn er welgeteld twee sportclubs die een boete in de bus mochten ontvangen.

 

Positief resultaat

Na drie metingen gespreid over de seizoenen, werd er 38% PMD uit het restafval gehaald dankzij sortering door de gebruikers. De sorteerregels werden met andere woorden goed nageleefd door de gebruikers. Sinds de invoering van de gescheiden afvalinzameling was er zelfs een lichte verhoging van de netheid op het sportpark waarneembaar.

Het legen van de vuilnisbakken neemt nu wel extra tijd in beslag, maar die extra manuren wegen niet op ten opzichte van de milieuvoordelen, zoals bijvoorbeeld de daling van het restafvalcijfer. Uiteindelijk resulteert de ingreep in een besparing in de verwerkingskosten.

De meeste inwoners zijn bereid om steeds meer te sorteren en recycleren. Ze vinden dat de gemeente daarin moet meegaan en het goede voorbeeld geven. De inwoners van Kuurne en de gebruikers van het sportpark onthaalden de gescheiden inzameling dan ook zeer enthousiast en waren bereid om ook daar hun sorteergedrag van thuis verder te zetten. Door zich beleidsmatig in te zetten tegen zwerfvuil en sluikstort, geeft Kuurne het goede voorbeeld en scoort zo positieve punten bij haar inwoners.

 

Volgende stappen

Kuurne en Imog blijven, samen met Mooimakers, zich inzetten om de zwerfvuilproblematiek te laten uitsterven. Hierbij zullen ze de PMD-sortering steeds onder de aandacht brengen bij haar inwoners en de jeugd- en sportverenigingen die op regelmatige basis gebruik maken van het sportpark. De volwassen spelers en hun publiek verdienen hierbij een bijzondere aandacht want hier is duidelijk nog sprake van achtergelaten zwerfvuil.