Glascontainerpeters en -meters IMOG
Kenniswijzer > Hotspots > Glas- en textielcontainers > Glascontainerpeters en -meters IMOG

Context

Afvalintercommunale IMOG wil de burger dichter betrekken bij het netheidsbeleid van haar elf gemeentes en ze inzetten om zwerfvuil te voorkomen. Dit doen ze door actief op zoek te gaan naar vrijwilligers, meer specifiek zwerfvuilmeters en -peters. Deze volgen de zwerfvuil en sluikstortproblematiek mee op in de gemeenten.

 

Aanpak

Tijdens het najaar 2012 lanceerden ze een oproep naar vrijwilligers. De vrijwilligers die zich kandidaat stelden en de afvalmeesters kregen allemaal een opleiding, ontvangen een kleine vergoeding en opruimmateriaal en worden op regelmatige basis uitgenodigd voor een terugkomdag. Het concept werd zichtbaar gemaakt door de koppeling met de West-Vlaamse actie “Let’s do it in je buurt” en meer zichtbaarheid te creëren in het straatbeeld d.m.v. een eigen logo en sensibilisatieborden.

 

Resultaat

In augustus 2013 waren er 18 glascontainerpeters en 24 afvalmeesters aan het werk. Sinds de start komen af en toe nieuwe vrijwilligers zich spontaan aanmelden. 

Ze verzamelen veel zwerfvuil en melden sluikstort. Hierover geven ze regelmatig hun resultaten door via een werkfiches waarop ze schrijven hoeveel afval ze wanneer inzamelden.

De vrijwilligers reageren gemengd op hun bijdragen: sommigen raken de moed kwijt, andere vrijwilligers zien dat hun inspanningen lonen. Vooral sluikstort vormt een probleem en zorgt voor een gevoel van onmacht. Naast de vrijwillige inzet tegen zwerfvuil en sluikstort moet er volgens hen dan ook van hogerhand uit actie ondernomen worden.

 

Meer info over het project vind je hier terug.