Hou oevers netjes - enkele preventiemaatregelen
Kenniswijzer > Natuur en recreatie > Waterlopen > Hou oevers netjes - enkele preventiemaatregelen

Groenzones langs waterlopen of vijvers worden dikwijls mooi aangelegd. Daardoor zijn ze populair voor sporters (lopers, fietsers) en andere recreanten (wandelaars, vissers). Maar dikwijls ontbreekt sociale controle waardoor er ook zwerfvuil wordt gedumpt. Hoe voorkom je dat?

 

Ruim zwerfvuil regelmatig op

Een vervuilde omgeving zet aan om nog meer afval te dumpen. Onderhoud oevers en bermen dus zoveel mogelijk. Hoog gras vangt immer gemakkelijker vuil. Hoe minder (plastic)afval in lokale waterlopen en rivieren belandt, hoe minder er uiteindelijk in de zeeën en oceanen terechtkomt.

  • Verzamel flessen en blikjes handmatig met een prikker of grijpstok
  • Maai de bermen regelmatig of laat ze begrazen
  • Reinig de oever met aangepast materiaal of vanop het water. Doe dit in het voorjaar bij lage begroeiing.
  • Engageer vrijwilligers en/of natuurverenigingen of schakel hen in tijdens opruimacties.

Hier enkele voorbeelden van opruimacties:

  • Opruimactie rond de Maas: Rijkswaterstaat, de Nederlandse provincie Limburg, De Vlaamse Waterweg nv, gemeenten aan weerszijden van de grens en vrijwilligers ruimen elk voorjaar na hoog water de oevers van de Maas op. Het aangespoelde afval hangt zelfs tot in de bomen. 
  • Wereldwijde strandschoonmaak:  België neemt op de eerste zondag van de lente telkens deel aan de Eneco Clean Beach Cup. Initiatiefnemer van deze jaarlijkse opruimactie is de Surfrider Foundation Europe.  

 

Vermijd afval

  • Plaats vuilnisbakken langs wandel- en fietspaden
  • Motiveer recreanten om de omgeving proper te houden met infoborden
  • Maak gebruik van nudging-elementen om het gedrag te sturen