IDM plaatst 120 duo-vuilnisbakken op het openbaar domein
Kenniswijzer > Hotspots > Publieke vuilnisbakken > IDM plaatst 120 duo-vuilnisbakken op het openbaar domein

Context

Wie thuis goed kan sorteren, kan het ook op straat. Met die insteek wil afvalintercommunale IDM volop inzetten op het ‘buitenshuis sorteren’. Om die reden plaatsen IDM en haar zes gemeentes - Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate  - in samenwerking met OVAM1 en Fost Plus2, de komende twee jaar in totaal 120 duo-vuilnisbakken op het publieke domein. Deze duo-vuilnisbakken - waarbij de ene vuilnisbak bedoeld is voor restafval en de andere voor PMD - moeten ervoor zorgen dat er ook buitenshuis beter gesorteerd én zo ook gerecycleerd kan worden. 

Eerste testen positief

In 2018 en 2019 deed IDM als onderdeel van een coachingtraject met Mooimakers al de eerste testen met ‘buitenshuis sorteren’ en werden er in Lokeren, Zele en Lochristi een aantal testlocaties voorzien van duo-vuilnisbakken. Ondertussen werden deze sites uitgebreid gemonitord en bleek dat ongeveer 50% van het afval dat normaal in de gewone publieke vuilnisbak belandde, zijn weg vond naar de PMD-vuilnisbakken en hierdoor gerecycleerd kan worden. Een enorme winst voor het milieu. IDM heeft daarom een subsidieproject ingediend bij OVAM en Fost Plus waardoor zij over een tijdspanne van twee jaar, 21 parken of pleinen kunnen voorzien van sorteervuilnisbakken. In totaal worden er 120 duo-vuilnisbakken geplaatst, een project dat OVAM en Fost Plus voor 50% subsidiëren.

Aanpak

De eerste 31 sorteervuilnisbakken werden intussen geplaatst. In een eerste fase werden nu vier locaties (in Zelzate en Lochristi) voorzien van duo-vuilnisbakken. In een volgende fase, na de zomer, volgen dan nog eens 17 locaties in de andere vier IDM-gemeenten waar in totaal nog 94 duovuilnisbakken komen. De nieuwe vuilnisbakken komen meestal ter vervanging van bestaande vuilnisbakken waarbij vooral rekening gehouden wordt met de passage. De invoering ervan zal overigens niet onopgemerkt gebeuren: opvallende banners moeten passanten erop wijzen dat ze er moeten ‘sorteren, net zoals thuis’.

Beide afvalfracties zullen na ophaling geanalyseerd worden en het zwerfvuil in de omgeving wordt gemonitord om zo het project te kunnen evalueren, bij te sturen en mogelijks verder uit te rollen.

Speciale vuilnisbakken voor pizzadozen

In de tweede fase gaat IDM ook testen doen met speciale vuilnisbakken die gericht zijn op specifiek afval bij buitenhuisconsumptie. Zo zal er in Lokeren getest worden met vijf vuilnisbakken die geschikt zijn voor pizzadozen. Nu stroppen deze dozen vaak de opening dicht, waardoor een vuilnisbak niet meer kan gebruikt worden met zwerfvuil tot gevolg. De duo-vuilnisbakken hebben ook een grotere capaciteit dan de huidige vuilnisbakken. Er zullen twee types volume (70 liter of 110 liter i.p.v. de standaard 60 liter) gebruikt worden om ook winst te hebben op logistiek vlak. Deze volumeverdubbeling zal ervoor zorgen dat de vuilnisbakken op sommige locaties minder snel moeten geledigd worden of dat ze minder snel vol zijn bij drukke zomerweekends. Meer sorteren, minder zwerfvuil en logistiek voordeel: win-win-win dus!