Invloed van dieren op de openbare netheid
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Beleid > Invloed van dieren op de openbare netheid

Het klinkt misschien vreemd, maar niet alleen mensen liggen aan de oorzaak van zwerfvuil. In sommige omstandigheden doen dieren ook hun duit in het zakje en hebben ze een negatieve invloed op de openbare netheid. Hieronder enkele tips hoe je dit kan voorkomen

Sensibiliseer je inwoners dat ze geen dieren voederen 

Eenden of duiven voederen... het klinkt romantischer dan het is. Brood geven aan dieren, is echt geen goed idee. Niet voor de dieren (je verstoort er hun gedrag en de natuurlijke biotoop mee), en al zeker niet voor de openbare netheid. Bovendien trek je daardoor ratten aan. Je doet dit dus echt beter niet. Maak dit duidelijk aan je inwoners via een goed zichtbaar informatiebord op locaties waar dit durft gebeuren of via de communicatiekanalen van je lokaal bestuur.  

De volgende voordelen kan je hierbij benoemen: 

Voordelen voor de dieren 

  • zelf voedsel zoeken houdt ze gezond. Ze leven daardoor tot 2x langer! 
  • ze worden minder agressief 
  • hun natuurlijk biotoop wordt niet verstoord 

Voordelen voor je inwoners 

  • je houdt ratten uit de buurt 
  • je vermijdt ook de ziektes die ongedierte met zich meebrengen 
  • je buurt ligt er veel properder bij 

 

  Pelt - communicatie - dieren

Dieren - Lede

 

Neem gerichte maatregelen bij te veel overlast van wilde dieren 

Sommige wilde dieren kunnen voor de nodige overlast zorgen. Denk dan maar aan een duiven- of eendenpopulatie die de omgeving besmeuren met hun uitwerpselen. Die vuile omgeving zal sneller vuil aan trekken. Zorg ervoor dat de overlast ervan beperkt blijft. 

Dit doe je best in samenspraak met de dienst dierenwelzijn. Bekijk samen welke stappen je wettelijk mag ondernemen. Informeer bij vlaanderen.be/dierenwelzijn of alles conform de geldende regels verloopt.  

Pas infrastructuur aan zodat dieren er wegblijven 

Onderzoek waarom dieren net op deze locatie voor overlast zorgen. Zorg voor een beter alternatief. Pas de infrastructuur (antiduiven-pinnen of netten) van je locatie aan zodat dieren er wegblijven en er geen overlast meer kan zijn. Zorg voor alternatieven voor de eventuele diereneigenaars. Betrek ook hierbij de dienst dierenwelzijn. Communiceer aan je bevolking waarom bepaalde maatregelen genomen worden.  

Zorg dat dieren geen vuilniszakken opentrekken 

Ook (zwerf)katten kunnen een bron van zwerfvuil zijn. Ze scheuren vuilniszakken open op zoek naar voedsel. Daarnaast brengen deze dieren nog andere overlast met zich mee (lawaai tijdens het paarseizoen of het vervuilen van tuinen). Zorg dat er meldingspunt voor zwerfkatten is en informeer je inwoners hierover.  

Gemeentediensten en andere openbare diensten (OCMW, de brandweer …) kunnen allemaal in aanraking komen met de (zwerf)kattenproblematiek. Ook eerstelijnswerkers moeten op de hoogte zijn van het zwerfkattenbeleid, van hun mogelijke rol hierin en van het belang van de samenwerking hierrond. Zorg ervoor dat alle lokale partners in de gemeente voldoende geïnformeerd worden en weten waar ze terecht kunnen met vragen. 

Meeuwen aan de kust en ratten kunnen hetzelfde vernietigende effect hebben op vuilniszakken. Containers kunnen hier soelaas bieden. Informeer je inwoners ook dat ze hun vuilniszakken niet te vroeg buiten zetten, zodat wilde dieren minder de kans hebben om de vuilniszakken te lijf te gaan. 

Zorg dat afval van huisdieren op het openbaar domein opgeruimd wordt 

Bovenstaande vervuiling gebeurt door 'wilde' dieren. Daar hebben particulieren zelf geen verantwoordelijkheid voor. Bij huisdieren ligt dit uiteraard anders. Over hoe je kan omgaan met de hondenpoepproblematiek, lees je hier in de Kenniswijzer. Over de aanpak van paardenpoep op de openbare weg, lees je hier meer.