Kwantitatief monitoren met Mijn Mooie Straat
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Meten is weten > Kwantitatief monitoren met Mijn Mooie Straat

Je kan op verschillende manieren de impact meten van je aanpak op de openbare netheid. Dit kan op een kwantitatieve manier door het gebruik van metingen waarbij je aan de hand van tellingen het aantal stuks zwerfvuil en of sluikstort op je probleemlocatie in kaart brengt aan de hand van nul- en effectmetingen. De Monitoringsmodule binnen de Mijn Mooie Straat applicatie kan je hiermee helpen. Wat de module te bieden heeft en hoe het allemaal in zijn werk gaat, leggen we hieronder haarfijn uit.

Wat biedt de monitoringsmodule?

 • Meten is weten

De monitoringsmodule loodst gebruikers op een gebruiksvriendelijke manier door het volledige meetproces. 

 • Inventarisatie van de locatie

Baken de locatie die onderzocht zal worden duidelijk af in de module en definieer de verschillende meetstroken die representatief zijn voor de omgeving.

 • Opstellen meetontwerp

In het meetontwerp formuleren we de uitdaging en bepalen we wat én hoe er zal gemeten worden. Dit kan een combinatie zijn van sluikstort en/of zwerfvuil, maar even goed kan er gekozen worden om één of meerdere specifieke fracties te gaan opvolgen.

 • Nulmetingen om problematiek in kaart te brengen

Op basis van het meetontwerp worden op de locatie regelmatig metingen uitgevoerd om de problematiek in kaart te brengen. Mijn Mooie Straat zorgt ervoor dat deze registratie snel en efficiënt verloopt.

 • Resultaten analyseren en maatregelen treffen

Eenmaal er nulmetingen werden uitgevoerd zorgen de specifieke rapportage functionaliteiten ervoor dat de problematiek eenvoudig en objectief in beeld wordt gebracht. Binnen het platform werd een uitgebreide catalogus voorzien met mogelijke maatregelen voor verschillende problematieken. Bovendien stelt het systeem op basis van de karakteristieken van het project de meest relevante maatregelen voor.

 • Effectmetingen om impact maatregelen na te gaan

Nadat de maatregelen werden toegepast wordt er opnieuw gemeten om de impact in kaart te brengen. Wanneer de maatregelen niet het gewenste effect hebben kunnen extra maatregelen getroffen worden. De impact kunnen we ook nu eenvoudig afleiden door middel van de rapportage functionaliteiten.

 • Evaluatie en bijsturing 

Op basis van de evaluatie kan er indien nodig bijgestuurd en bijkomende maatregelen getroffen worden.

Hoe ga je ermee aan de slag?

De eerste stap binnen de module is een project aanmaken. Hierbij denk je best even na over volgende zaken:

 • Wat is de problematiek? Op welke locatie ga je je project uitvoeren?
 • Welke diensten moeten betrokken worden? Wanneer en hoe wordt er gereinigd? Zijn er zwerfvuilvrijwilligers actief in het gebied?
 • Welke zwerfvuil- of sluikstortfractie wil je aanpakken? Weet je waar je wil meten?
 • Heb je enkele foto's om het probleem of het projectgebied te visualiseren?

Bepaal vooraf de zone die je wil monitoren en bepaal de zone of loopstrook langs dewelke je het zwerfvuil en/of sluikstort in kaart wil brengen. Kies een herkenbaar begin- en eindpunt zodat je bij elke meting hetzelfde parcours meet en de resultaten vergelijkbaar zijn. 

MoMo 1

Indien er afvalpunten in je projectzone zijn en je hebt deze al ingegeven in de vuilnisbakkenmodule, kan je ze ook in de monitoringsmodule terugvinden. Als je ze alsnog wil ingeven, kan je dat ook in deze module te doen.

Kies of je zwerfvuil en/of sluikstort apart of samen wil tellen en in welke eenheid (stuks, volume, gewicht). 

Als je zwerfvuil per fractie wil tellen, kan je kiezen uit volgende mogelijkheden:

MoMo 2

Als je sluikstort apart wil tellen, kan je kiezen uit volgende mogelijkheden:

MoMo 3
Voor beide moet je aangeven hoe je gaat tellen.

MoMo 4

Maak een meting aan. Kies je meetstrook en tel wat je hebt aangeduid. Geef dit in de module in.  

Als je verschillende meetstroken binnen 1 project hebt aangemaakt, meet je deze op dezelfde dag. Enkel zo is de data binnen dit project volledig en kunnen de juiste conclusies getrokken worden.

Nadat je de nulmeting(en) hebt uitgevoerd, krijg je enkele suggesties van maatregelen die kunnen toegepast worden om het probleem aan te pakken. Kies een of meerdere maatregelen en voer deze uit.

MoMo 5

Nadien voer je enkele effectmetingen uit.

Om betrouwbare metingen te verkrijgen is het best om verschillende nulmetingen en effectmetingen te laten plaatsvinden. Wat betreft effectmetingen zijn er twee types:

 • Interventiemetingen dienen om de impact van de maatregelen te meten op de korte termijn, vlak na het toepassen ervan.
 • Nametingen dienen om de impact op lange termijn te meten.

Zorg dat er tussen de verschillende metingen zeker een opruimbeurt geweest is en ga niet onmiddellijk na een opruimbeurt meten. Je maakt hierover best afspraken met de betrokken dienst.

Rapporteren via Mijn Mooie Straat

In de monitoringsmodule binnen Mijn Mooie Straat heb je ook een rapportageluik. In het tabblad ‘rapportage’ kan je zien wat de effecten van je maatregelen waren en indien nodig een 2de toepassen.

MoMo 6

MoMo 7

MoMo 8

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de Mijn Mooie Straat applicatie of een demo? Neem dan contact met ons op.

 

Demo-video monitoringsmodule