Laat geen spoor achter
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Operatie Proper > Laat geen spoor achter

Laat geen spoor achter is een vertaling van het principe 'Leave No Trace'. Maar wat houdt het in? En hoe kan je er als school of vereniging er invulling aan geven?

 

Wat zijn de principes binnen 'Leave No Trace'?

Leave No Trace is een gedragscode waarbij je een zo minimaal mogelijke impact op de natuur nastreeft tijdens wandelingen, tochten en overnachtingen. Daarbij liggen zeven regels vast. In onze context benadrukken we er vijf van:

 • Bereid je uitstappen goed voor.
 • Laat geen afval achter.
 • Neem niets mee uit de natuur (behalve afval).
 • Respecteer fauna en flora (dieren en planten).
 • Respecteer de andere bezoekers.

 

Hoe kan je ermee aan de slag?

Vertaal deze regels naar de context van jouw school of vereniging en leg een aanpak vast die voortaan toegepast wordt bij daguitstappen en meerdaagse activiteiten (bv. bosklassen, zeeklassen, kampen, dagtochten, schoolreizen, sportdagen …).

Werk een afsprakenkader uit. Doe dat binnen een werkgroepje, zodat ideeën en meningen aan bod komen.

We geven alvast enkele suggesties voor de invulling:

 • Bereid je uitstappen goed voor.
  Zorg dat iedereen op de hoogte is van het meenemen van een drinkbus, koekjesdoos, brooddoos ...
  Ga je op meerdaagse dan neem je herbruikbare zakken en bakken mee. Weet op voorhand wat je met je afval moet doen. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de sorteerregels?
 • Laat geen afval achter.
  Dit spreekt als Mooimakers voor zich. Afval hoort in de vuilnisbak. Ruim je stopplaats of picknickplek op voor je die verlaat. Maak gebruik van aanwezige vuilnisbakken, maar zorg dat je voorzien bent van zakjes om eventueel afval in te verzamelen en mee te nemen. Verplicht het gebruik van herbruikbaar materiaal om afval te voorkomen. 
 • Neem niets mee uit de natuur.
  Een uitzondering hierop maken we graag: ruim afval op tijdens de uitstap. Voorzie een afvalzak en eventueel enkele grijpers, zodat je onderweg ook afval kan opruimen. Mooimakers biedt gratis een afvalrugzak per school of vereniging. Heb je die nog niet, dan kan je die bestellen via Afvalrugzak | Mooimakers.be.
 • Respecteer de dieren en planten.
  Ook als je gaat opruimen in de natuur hou je zoveel mogelijk rekening met de planten. Het is een goede daad om een flesje uit de struiken te rapen, maar als je daarvoor een bloeiende bloemenweide moet doorkruisen, doe je dat zo voorzichtig mogelijk. Ook dieren verstoren we niet tijdens de activiteiten en het opruimen.

 

Je kan het afsprakenkader laten ondertekenen door alle leerkrachten of alle leiding, zodat iedereen op de hoogte is.

Communiceer het kader goed naar leerlingen of leden. Licht het toe in elke klas of groep en herhaal het in elke informatie over de geplande activiteiten.

 

Een voorbeeld

Basisschool 't Fort uit Kortrijk gaat ermee aan de slag. In de kleuterschool hebben de juffen een contract opgesteld en ondertekend. Neem gerust een kijkje naar het contract.

BS 't Fort - Leave No Trace