Operatie Proper - projectinfo
Kenniswijzer > Scholen en verenigingen > Operatie Proper > Operatie Proper - projectinfo

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen. 
Elk schooljaar gaan de deelnemers aan de slag met actiepunten, gebundeld in een actieplan. Op het einde van het jaar krijgen ze een mooie beloning voor de geleverde inspanningen! 

Aan de slag met het actieplan!

De deelnemers maken een account aan op de website (als school of jeugdvereniging) en schrijven in via de online module. Ze maken in die module een actieplan aan waarin verplichte actiepunten en zelf gekozen actiepunten zitten. Met dat actieplan gaan ze een schooljaar lang aan de slag. 

Het actieplan is op maat van de school of jeugdvereniging en geeft de deelnemer de ruimte om de acties te vervolledigen wanneer het hen past. 

Een propere prestatie verdient een mooie beloning

Op het einde van het schooljaar rapporteren de deelnemers de voltooide (en onvoltooide) acties uit het actieplan.
Het lokaal bestuurt volgde de deelnemers het afgelopen schooljaar op en zal dus ook goed- of afkeuren voor de beloning.

De deelnemende scholen en jeugdverenigingen krijgen een financiële beloning voor een goedgekeurde rapportage (met een minimum van € 450 en een maximum van €950). Een mooie beloning dus! 

Ondersteunend materiaal

Bekijk welke materialen we hebben ontwikkeld i.k.v. Operatie Proper

Bekijk het aanbod