Schone Maas
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Buurt betrekken > Schone Maas

Langs de Maasoevers ruimen Vlaamse en Nederlandse gemeenten, Rijkswaterstaat, de Nederlandse provincie Limburg, De Vlaamse Waterweg nv en vrijwilligers elk voorjaar zwerfvuil op. Het aangespoelde afval hangt zelfs tot in de bomen. Dankzij de opruimactie komt het afval niet in de Noordzee terecht en groeit de plasticsoep in onze oceanen niet nóg verder aan.

Om de Maasoever proper te houden hebben ze een zeer uiteenlopende aanpak:

 

Opruimacties

Vele vrijwilligers helpen mee het zwerfafval op Maasoevers op te ruimen.  Deze vrijwilligers krijgen een traject langs de Maas toegewezen gekregen, dat zij op een (zelf) gekozen dag en tijdstip opruimen.

 

Vrijwilligers adopteren een ‘stukje’ Maas

Via het netwerk van gemeenten worden vrijwilligersgroepen zoals verenigingen, sportclubs, dorpsraden en re-integratiegroepen gevraagd om een specifiek tracé langs de Maas te adopteren.  De vrijwilligers houden het tracé voor langere tijd schoon.  De groepen ontvangen in afspraak met de coördinator en lokale beheerder en naar gelang de grootte van het terrein een beloning of een waardering.

 

Particulieren

Veel terreinen langs de Maas zijn in het bezit van particulieren. Gemeenten stimuleren deze terreineigenaren hun oevers op te ruimen. Terreineigenaren met gronden aan de Maas kunnen in de periode van 1 maart tot en met 31 april  het verzamelde afval laten ophalen door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

 

Afhaalregeling zwerfvuil

Rijkswaterstaat  Zuid-Nederland heeft een ophaalregeling voor het verzamelde zwerfafval langs de Maas opgesteld. Het plaatsen van containers, ophalen per knijpauto, afvoer en verwerking komt voor rekening van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Sinds de start van de ophaalregeling constateert Rijkswaterstaat elk jaar een stijging van het aantal kuub opgehaald en verwerkt zwerfvuil. 

 

Coördinatie van de opruimacties

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, coördineert de opruimacties en werving van vrijwilligersgroepen.

 

Publiciteit project

Schone Maas werkt via lokale en regionale pers aan bewustwording rond de problematiek van afval in rivieren en beken en maakt duidelijk wat inwoners van gemeenten en lokale bedrijven en organisaties kunnen doen. Alle partijen stemmen hun eigen communicatie over het project met elkaar af.

 

Financiering

Rijkswaterstaat Leefomgeving en Gemeente Schoon hebben de projectopzet van Schone Maas gefinancierd. De provincies Limburg en Brabant financieren de coördinatie van de opruimacties. Daarnaast investeren alle partijen hun uren in natura en stelt Rijkswaterstaat Zuid-Nederland haar ophaalregeling voor verzameld zwerfvuil beschikbaar voor de opruimacties.

 

Evaluatie

Elk jaar volgt, met de betrokken partijen, een evaluatie over de uitvoering en worden nieuwe plannen gemaakt voor verdere opschaling in het nieuwe uitvoeringsjaar.

 

Bekijk hier meer info over de actie Schone Maas.