Selectieve inzameling op het strand in De Panne
Kenniswijzer > Natuur en recreatie > Kust > Selectieve inzameling op het strand in De Panne

Op het strand in De Panne zijn een 30-tal semi-ondergrondse afvaleilandjes ingegraven voor selectieve inzameling van restafval en PMD op de stranden. Aan de rand van het strand, tegen de dijk aan, staan er grote moloks met kleine inwerpopening. Een controle van het afval uit de eilandjes in de zomer van 2017 gaf aan dat er wel degelijk goed gesorteerd wordt (slechts 7% vervuiling in PMD).