Sluikstort op verlaten parking Sint-Gillis-Waas aangepakt
Kenniswijzer > Hotspots > Parkings > Sluikstort op verlaten parking Sint-Gillis-Waas aangepakt

Situering

In 2018 startte de gemeente Sint-Gillis-Waas een coachingtraject op met Mooimakers. Eén van de hotspots die zij wilden aanpakken in dit traject, was een desolate parking in de buurt van een KMO-zone die in trek was om allerhande sluikstort achter te laten. De parking in kwestie, in de Reepstraat, een verbindingsweg in Sint-Gillis-Waas, was al een heel tijdje een geliefde plek voor sluikstorters en de gemeente wilde hier komaf mee maken. 

De parking was onverlicht, onderkomen en werd praktisch niet gebruikt, waardoor ze een desolate indruk gaf. Het grote probleem was met andere woorden het ontbreken van enige vorm van sociale controle. Sluikstorters konden daardoor lustig hun gang gaan zonder gestoord te worden. 

Reepstraat in Sint-Gillis-Waas

De technische dienst moest dan ook regelmatig (om de twee weken) sluikstort opruimen. Het afval varieerde van grote stukken huisraad tot gevulde huisvuilzakken. De variatie in het achtergelaten afval maakte het dan ook zeer moeilijk om in te schatten wie de vermoedelijke daders waren.

Aanpak

Om het sluikstort terug te dringen en (waar mogelijk) te vermijden, werden er maatregelen voorzien. Dit zowel op korte als op lange termijn:

Op korte termijn werd er besloten om de parking af te sluiten met Herashekken met een communicatieboodschap, gezien ze toch nog amper gebruikt werd. Het werd structureel onmogelijk gemaakt om er nog op te rijden. De eigenlijke dumpplaats was dus een stuk moeilijker toegankelijk. Hierdoor kon het dumpen van afval niet in één-twee-drie plaatsvinden en nam de kans op betrapping ook toe. Anderzijds maakte de communicatieboodschap het belang van de natuur duidelijk en deze staat haaks op de actie van sluikstorten. Deze boodschap werd geplaatst in de hoop dat de sluikstorter in kwestie toch twee keer zou nadenken.

Communicatieborden

Op lange termijn krijgt de parking een nieuwe bestemming, namelijk een groene berm. De nodige subsidies werden aangevraagd bij de provincie om de parking te ontharden en te vergroenen om zo tot de nieuwe bestemming te komen.

Resultaat

Nadat de parking in juli 2020 werd afgesloten met de Herashekken, kwamen er geen sluikstortmeldingen meer binnen. Daarnaast gaf de technische dienst aan ​dat er geen opruimingen meer ​uitgevoerd worden op de site​, omdat dit niet meer nodig blijkt.

​Midden 2022 zouden de werken starten om de parking te ontharden (met financiële steun van de provincie).