Sluikstorten bij appartementsblokken
Kenniswijzer > Sluikstort > Sluikstortbeleid > Sluikstorten bij appartementsblokken

Om sluikstorten in de buurt van appartementsblokken aan te pakken, schakel je best de verantwoordelijken van de blok in. Spreek de syndicus van de appartementsblok of de sociale huisvestigingsmaatschappij aan en bespreek verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden om sluikstorten tegen te gaan: 

 

Schakel tussenpersonen in om de norm mee uit te dragen en de sociale controle te vergroten 

Wijkagenten, gemeenschapswachten, buurtwerkers, medewerkers van het lokaal dienstencentrum, wijktoezichters van de sociale verhuurmaatschappij, de medewerker van de lokale buurtwinkel, Mooimakers, BIN-netwerk, het wijkcomité, buurtbewoners aangesloten op Hoplr…kunnen allemaal als tussenpersoon fungeren. Een tussenpersoon kan bijvoorbeeld helpen de omgeving mee proper te houden door zelf te ruimen of door meldingen van zwerfvuil en sluikstort door te geven. In Willebroek zijn dit bijvoorbeeld de Flatwachters.

Bekijk wie je kan activeren om de norm van zorgdragen in en buiten de appartementsblokken mee uit te dragen. Vaak is er een groot verloop bij appartementsblokken waar er veel gesluikstort wordt. Zorg voor duidelijke afspraken en formuleer sancties bij sluikstorten bij de verhuis uit het appartement en zorg voor een laagdrempelig onthaalbeleid bij de verhuis in het appartement. Sociale verhuurmaatschappijen organiseren bijvoorbeeld wel eens momenten ter verwelkoming van nieuwe inwoners of overlegmomenten waarbij inwoners problemen kunnen aankaarten. Dit zijn uitgelezen momenten om informatie te geven over de afspraken rond afval. Op zo’n momenten kan je afvalkalenders toelichten, de recycle app en meldpunt voor sluikstorten promoten, de dichtstbijzijnde glasbollen, textielcontainers, recyclagepark en verkooppunt van afvalzakken aanduiden of in het geval van gemeenschappelijke containers de afspraken daarrond toelichten. 

 

Breng de sociale norm in beeld 

Hang in samenspraak met de syndicus in de hal laagdrempelige informatie op over de afspraken rond de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente. Spreek de bewoners aan en vraag hen of ze de netheid van het appartementsblok belangrijk vinden. Bied hen vervolgens de mogelijkheid om een poster zichtbaar op te hangen waarmee zij hun engagement voor een propere buurt uitdragen. Activeer de inwoners door hen sluikstorten te laten melden via het meldpunt. Plaats ook een bord op de plek waar er gesluikstort wordt die de norm communiceert. 
 Aandachtspunten: dit werkt enkel in wijken waar er enige vorm van sociale cohesie aanwezig is. Plaats het bord tijdelijk of zorg er alleszins voor dat het bord proper en onbeschadigd blijft. Links bovenaan de pagina kan je de opmaak downloaden.
 

 

Pak geweigerde pmd-zakken aan 

Een typisch probleem bij hoogbouw is de problematiek van geweigerde pmd-zakken. Bewoners plaatsen (al dan niet onwetend) fout gesorteerde pmd-zakken buiten. Deze zakken worden geweigerd door de ophaaldienst. Vervolgens herkennen de foute sorteerders hun pmd-zak niet en laten deze bijgevolg staan. Dit trekt vaak andere sluikstorten aan. Uiteindelijk worden de zakken meegenomen door de ophaalploeg voor sluikstort. Fost Plus ondersteunt afvalintercommunales om de problematiek van geweigerde pmd-zakken aan te pakken. 

 

Besteed aandacht aan omgevingsfactoren 

Probeer de omgeving op alle vlakken proper te houden, door bijv. beplanting in te korten of te verwijderen. Het verwijderen van grafitti en bestickering en het herstellen van meubilair en bestrating is ook een grote hulp. 

 

Schakel een mobiel recyclagepark in 

Appartementsbewoners met beperkte opslagruimte en een beperkte mobiliteit ondervinden vaak problemen met het afvoeren van afval. Veel gemeenten voorzien een afhaling op afroep van groot huisvuil om dit op te vangen. De transport- en verwerkingskost die aangerekend wordt voor deze dienstverlening vinden sociaal-kwetsbare doelgroepen vaak niet betaalbaar. Voor sociaal-kwetsbare doelgroepen is dit niet altijd betaalbaar wegens het DIFTAR-principe. Verschillende afvalintercommunales in Vlaanderen organiseren voor deze doelgroep mobiele recyclageparken om recycleerbare stromen beter in te kunnen zamelen. Een mobiel recyclagepark is een tijdelijk recyclagepark dat voor één dag in de nabijheid van het appartementsblok of de sociale wijk opgesteld wordt. Afvalintercommunales IVAREM en IGEAN organiseren op regelmatige basis mobiele recyclageparken voor hun gemeenten. 

 

Laat sociaal kwetsbare senioren beroep doen op sociale tewerkstelling  

In de gemeente Vilvoorde voorziet het sociaal-economisch thuiszorginitiatief Vilvoords Zilverpunt dat sociaal kwetsbare senioren aan een verminderd tarief hun afval kunnen laten ophalen. 

 

Kies voor ondergrondse inzameling 

Sluikstorten voorkomen kan ook door te kiezen voor ondergrondse inzameling. Afvalintercommunale Incovo deed onderzoek naar het effect van verschillende maatregelen op het aantal sluikstorten bij glascontainers. Het ondergronds brengen van de containers was de maatregelen met de grootste impact op het aantal sluikstorten bij de glasbollen. Het aantal sluikstorten verminderde met 80%.  

Communicatie sociale norm

Download hier de opmaak die je zelf kan afdrukken. Hiermee roep je de inwoners op om geen afval achter te laten.