Waaivuil voorkomen
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Waaivuil > Waaivuil voorkomen

In de strijd tegen zwerfvuil gaan we er in de meerderheid van de situaties vanuit dat het een moedwillige actie is van de vervuiler. Bij waaivuil is dit niet het geval. Bij stormweer gebeurt het al eens dat afval wegwaait en op straat belandt en dan is er sprake van waaivuil. Waaivuil is eerder een vorm van nonchalance. De problematiek kan door een aantal preventieve acties in grote mate vermeden worden.

Onder waaivuil kunnen verschillende zaken verstaan worden. Welke dit zijn en hoe je ze kan voorkomen, lees je hier.

 • Papier of karton dat vrijkomt op het openbaar domein tijdens het aanbieden van de afvalfractie papier/karton voor ophaling. Het vrijkomen kan gebeuren tussen het moment van buitenzetten en de ophaling of tijdens de ophaling zelf.
 • Rest- of PMD-afval dat vrijkomt op het openbaar domein tijdens het aanbieden van de afvalfractie.

Om dit te voorkomen, kan je een aantal acties ondernemen zowel als burger als in de hoedanigheid van lokaal bestuur en de afvalophalers.

waaivuil

Lokaal bestuur en afvalophalers

 • Voorzie een container waar je papier en karton in kan opbergen.
 • Maak een stormactieplan met duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden.
 • Een aandachtspunt voor de afvalophalers is dat ze aandachtig moeten zijn tijdens het lossen van de container in de vuilniswagen dat er op dat moment geen waaivuil ontstaat.
 • Communiceer duidelijk naar je inwoners hoe en wanneer het afval het best aangeboden wordt. Laat hen ook weten dat afval op een fout tijdstip (zoals te vroeg) of niet correct aanbieden, niet toegelaten is en tot een boete (voor sluikstort) kan leiden. Dit kan gebeuren door een afvalsteward of via gerichte flyers in de brievenbus. Deze inspanningen lonen, maar je moet het constant volhouden. Incovo/Interza zet hier blijvend op in. 
 • Schenk vooral aandacht aan de problematiek van waaivuil als de weersomstandigheden van die aard zijn dat ze waaivuil nog harder in de hand werken. De communicatiedienst van afvalintercommunales en gemeentebesturen kan oproepen om het afval niet aan te bieden, het naar het recyclagepark te brengen of bij de volgende inzameling aan te bieden. Verschillende afvalintercommunales gingen hier al mee aan de slag: Imog, IVAREM, Ibogem. FostPlus maakte een filmpje rond de problematiek dat je eenvoudig kan inzetten op social media.
 • Je kan in je politiereglement opnemen dat bij code geel PMD en papier-karton niet voor 7 uur mag aangeboden worden.
 • Maak onderling afspraken om het waaivuil na de ophaalronde op te ruimen. De afvalintercommunale kan weggewaaide zakken meenemen tijdens hun ronde, maar verspreid afval door gescheurde zakken opruimen vergt te veel tijd. Spreek af wie hier verantwoordelijk voor is.

Richtlijnen voor burgers

 • Zorg dat dieren zo weinig mogelijk toegang hebben tot het aangeboden afval. Zij kunnen het afval verwarren met voedselresten en er mee aan de haal gaan.
 • Bied je afval ’s morgens aan, net voor de ophaling en zet het niet de avond ervoor al buiten.
 • Zorg dat het deksel van de container goed afgesloten is. Laat het deksel niet half of helemaal openstaan.
 • Sluit je afvalzak stevig af. Zorg met andere woorden dat hij niet te overvol zit, waardoor dit moeilijk wordt.
 • Zet geen vuilniszak buiten die gescheurd is. Tijdens de inzameling kan dit verder scheuren met alle gevolgen van dien.
 • Zorg dat de wind geen vrij spel heeft en je papier en karton goed samengebonden is (met natuurtouw) of steek het in een afgesloten doos, als er geen container voorhanden is.

vuilophaling