Waarom? Daarom! - Algemene misvattingen over zwerfvuil & sluikstort
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Communicatie > Waarom? Daarom! - Algemene misvattingen over zwerfvuil & sluikstort

De meeste mensen bedoelen het goed en zullen dan ook nooit bewust zwerfvuil of sluikstort (onder de vorm van bijplaatsingen bijv.) veroorzaken. Helaas is het niet altijd voor iedereen even duidelijk wat al dan niet toegelaten is, waardoor er soms per ongeluk toch schade of overlast veroorzaakt wordt. Hier vind je alvast enkele van die misvattingen of onduidelijkheden terug, mét hun antwoord. 
 

Waarom mag je geen fruitafval op de grond gooien?

Als je fruitafval in de natuur gooit, veroorzaak je zwerfvuil. Hoewel organisch afval minder schadelijk is dan pakweg plastic, duurt het toch even voor het afval volledig afgebroken is. Zo doet een bananenschil er één jaar over om volledig af te breken (afhankelijk van de ondergrond).

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat vuil vuil aantrekt. Eén klokhuis in een bos zal de natuur niet al te veel schade toebrengen, maar als iedereen zijn of haar klokhuis op de grond gooit, is dat natuurlijk een ander verhaal. Rottend fruit begint namelijk te stinken, het trekt vogels en ongedierte aan en het komt de openbare netheid uiteraard ook niet ten goede.
 

Waarom mag je geen glas naast een glascontainer plaatsen?

De belangrijkste reden is eigenlijk vrij logisch: vuil trekt vuil aan. Het start met één of twee flessen naast de container, die er dan makkelijk tien worden met een vuilniszak erbij en voor je het weet, eindig je met een kleine stortplaats.

Glas langs de container trekt ongedierte aan (zeker als er nog wat drank of etensresten zijn achtergebleven). Daarnaast zorgt het voor extra werklast. De glascontainers worden namelijk machinaal leeggemaakt, maar al het glas dat naast de containers belandt, moet manueel worden opgeruimd.

Wanneer er afval naast de container gedumpt wordt, moet dit apart worden opgeruimd. Al het glas dat naast de container staat, wordt dan dikwijls mee opgeruimd, waardoor het niet meer kan gerecycleerd worden.

Wil je deze informatie graag meenemen in een rondzendbrief of (gemeente)magazine? Je vindt hier een voorbeeldartikel terug. 
 

Waarom staan er geen vuilnisbakken in een bos?

De ervaring van Natuur en Bos is dat vuilnisbakken in natuurgebieden extra afval aantrekken dat dikwijls naast de vuilnisbak belandt. 

Door het gebrek aan sociale controle wordt een vuilnisbak in een bos makkelijk het slachtoffer van sluikstort, en dat moeten we uiteraard ook ten allen tijde vermijden. 

Heel wat vogels en knaagdieren duiken in vuilnisbakken om etensresten te vinden. Ze trekken het afval er dus weer uit, waardoor er zwerfvuil rond de vuilnisbakken ontstaat. Een vuilnisbak in een bos lost het zwerfvuilprobleem dus helaas niet op, maar verergert het net.
 

Waarom mag je geen gras in de natuur gooien?

Gedumpt gras heeft nadelige gevolgen voor het milieu: gras beïnvloedt de bodem, waardoor het ecosyteem in de war geraakt. Zo verdwijnt de bloemenrijke vegetatie en wordt die overgenomen door ruige kruidensoorten als brandnetels. Daarnaast heeft het ook nadelige gevolgen voor dieren, ze kunnen er namelijk ziek van worden.

Tot slot brengt het ook extra werklast met zich mee: het gedumpte gras moet namelijk zo snel mogelijk worden opgeruimd door de bevoegde diensten.

Wil je deze informatie graag meenemen in een rondzendbrief of (gemeente)magazine? Je vindt hier een voorbeeldartikel terug. 
 

Waarom vind je geen vuilnisbakken in een woonwijk?

Woonwijken zijn typisch geen plekken waar veel volk passeert dat niet in de buurt woont. Als de buurtbewoners dan afval bij zich hebben, kunnen ze dit makkelijk mee naar huis nemen.

Meer nog, als er wél vuilnisbakken zouden staan, zou er overlast kunnen ontstaan. Want vuilnisbakken in woonwijken trekken makkelijk huishoudelijk afval aan. Dat willen we uiteraard allemaal vermijden.

 

Waarom mag je geen kleding naast een kledingcontainer plaatsen?

Vuil trekt vuil aan. Wat start met drie zakken, eindigt al snel met een hoop andere zakken die erbij worden geplaatst. Voor je het weet, komt er nog wat huishoudelijk afval bij en zo creëer je snel een mini-vuilnisbelt. 

Het doet geen goed aan de kwaliteit van je kleren. Een fikse regenbui of windvlaag kan het tweede leven van je kledij serieus dwarsbomen. Daarnaast brengt het extra werklast met zich mee. Textielcontainers worden namelijk machinaal leeggemaakt, maar al het textiel dat naast de containers belandt, moet manueel worden opgeruimd.

Wil je deze informatie graag meenemen in een rondzendbrief of (gemeente)magazine? Je vindt hier een voorbeeldartikel terug. 

Waarom? Daarom! op social

Download hier de social posts en deel ze op de social mediakanalen van het lokaal bestuur, afvalintercommunale of Vlaamse partner.