Waarom vervuilt de weggebruiker?
Kenniswijzer > Hotspots > Wegen > Waarom vervuilt de weggebruiker?

Een Nederlandse studie ging op zoek naar de motieven van weggebruikers die zwerfvuil op straat gooien.
De belangrijkste beweegredenen zijn:

  • Er ligt al zwerfvuil in de berm: iedereen doet het.
  • Anonimiteit: niemand ziet het.
  • Gemakzucht.
  • Geen mogelijkheid om afval in de auto te bewaren.
  • Per ongeluk, onbewust.

 

Volgende aanpakken bleken alvast succesvol in de strijd tegen zwerfvuil lang gewestwegen:

Als alle infrastructuur- en omgevingsingrepen en sensibiliseringsacties niet gebaat zijn, kan er nog altijd over gegaan worden op handhaving op zwerfvuil en sluikstort langs de gewestwegen. Er zijn tenslotte veel locaties waar sluikstorten regelmatig terugkomt of veel zwerfvuil aanwezig is, de zogenaamde hotspots.

Tot deze hotspots behoren de parkings, maar evenzeer de anonieme locaties waar weinig sociale controle is. Dit zijn locaties bij uitstek om in te zetten of handhaving. Dit kan gebeuren door het inzetten van camera's of regelmatige controles uit te voeren.