Wat is zwerfvuil en sluikstort?
Kenniswijzer > Zwerfvuil > Beleid > Wat is zwerfvuil en sluikstort?

Over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten bestaat soms verwarring. Het resultaat is immers hetzelfde: afval op de grond. Wat verschilt is het uitgangspunt.

 

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes … Een klein zakje met picknickafval of de as uit een autoasbak is ook afval dat buitenhuis ontstaat. Burgers mogen dat soort afval, afkomstig van producten die ze onderweg geconsumeerd hebben, meteen na gebruik in een straatvuilnisbak deponeren, zonder dat ze daarvoor beboet kunnen worden. Zo wordt zwerfvuil voorkomen. 

Galerij: de twee eerste foto's (sigarettenpeuk en flesjes) zijn zwerfvuil

 

Sluikstorten

Sluikstorters ontwijken bewust de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij glasbollen, textielcontainers en dergelijke.

Galerij: de twee laatste foto's (hout in de berm en de huisvuilzakken aan de textielcontainers) zijn sluikstort