Lopende projecten zwerfvuil & sluikstort

Rapportering projecten aanpak probleemlocaties en fracties

Je kreeg van je contactpersoon bij Mooimakers de bevestiging van de goedkeuring en de deadlines voor rapportering. Rapporteren doe je door een ingevuld rapporteringsformulier te mailen naar Mooimakers, samen met bewijsstukken en de budgetfile (kostenoverzicht en tijdschrijven inzet eigen personeel) op het einde van het project. De rapporteringsformulieren en budgetfile kan je hier downloaden:

- Tussentijds rapporteringsformulier

- Eindrapporteringsformulier

- Budgetfile voor projecten 

Als de rapportering is nagekeken en goedgekeurd, krijg je van Mooimakers een bestelbon met de facturatiegegevens en het goedgekeurde bedrag. Daarmee kan je een factuur opmaken voor de uitbetaling van je vergoeding.

Timing voor rapportering

Je kreeg van je contactpersoon bij Mooimakers ook de deadlines voor rapportering. Rapporteren kan zodra het project is afgelopen en moet ten laatste 2 jaar na de startdatum gebeuren, of na een eerdere datum (volgens afspraak) bij kortere projecten. Voor alle projecten wordt een tussentijdse rapportering gevraagd. De info hierover krijg je van je contactpersoon bij Mooimakers.

Ben je nog niet aan de slag gegaan, maar wel geïnteresseerd in projecten zwerfvuil en sluikstort? Ontdek dan hier wat je als lokaal bestuur kan doen en hoe Mooimakers je kan ondersteunen.

Anchor Block

Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding

Communicatie volgens de co-brandingstrategie van Mooimakers.

De huisstijl- en logorichtlijnen vind je hier terug. 

Diensten geleverd door derden (niet door eigen personeel) gelinkt aan het project.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het produceren van communicatiemateriaal,...

Proefrecipiënten ontwikkeld op maat van het project.

Mooimakers beoordeelt eerst of ze een meerwaarde zijn voor het project. 

Bij projecten met de focus op de aanpak van peuken worden zakasbakjes vergoed onder enkele voorwaarden.

- De zakasbakjes worden uitgedeeld tijdens een startevent of campagne, met een maximum van 500 stuks per startevent. Het uitdelen gebeurt gericht en met uitleg. Contactgegevens worden gevraagd om gebruikers nadien (korte en/of langere termijn) te bevragen over hun ervaring met het zakasbakje.  

- De zakasbakjes bevatten minimaal het logo van Mooimakers en het telefoonnummer van Tabakstop.

- We raden aan om zakasbakjes die op evenementen en via horeca, winkels of gemeentelijke infrastructuur ter beschikking worden gesteld, niet gratis uit te delen maar te verkopen. Mooimakers komt niet tussen in de aankoop van deze zakasbakjes.

Kosten voor de opwaardering van plaatsen die als vuil aanzien worden (hotspots) in het kader van de pijler ‘omgeving’.

Deze plaatsen moeten een duidelijke link hebben met zwerfvuil en gekoppeld zijn aan één of meerdere pijlers van het zwerfvuilbeleid. Dat wordt beoordeeld door Mooimakers.

Assertiviteitscursussen om de communicatievaardigheden van het handhavend personeel te bevorderen.

Belangrijk is dat de cursus een aantoonbare meerwaarde heeft voor het project. Je kan in het kader van de Week van de Handhaving gratis vormingen aanvragen bij Mooimakers. Meer info vind je hier.

Personeelskosten gepresteerd door eigen personeel volgens de projectvoorwaarden.

Enkel personeelskosten voor projectcoördinatie en -begeleiding komen in aanmerking, en enkel voor taken die een rechtstreekse link hebben met het project. Reguliere werking komt niet in aanmerking. Als je bv. werkt rond participatie, komt de tijd die besteed werd aan de opstart van een vrijwilligerswerking of aan  vergaderingen over het project in aanmerking. De tijd die besteed werd aan het organiseren van de jaarlijkse lenteschoonmaak niet. De aanvrager vult een tabel ‘tijdschrijven’ in met een overzicht van de uitgevoerde taken per personeelslid, de gepresteerde tijd per taak en het reële bruto uurloon. Personeelskosten voor de opmaak van de aanvraag van het project vóór de goedkeuring, komen niet in aanmerking.

De vergoeding dekt de volledige kost van het lokaal bestuur voor goedgekeurde onkosten in het kader van het project.

Deze kosten zijn inclusief btw. Als een verhoudingsgetal van toepassing is, wordt hiermee rekening gehouden bij het berekenen van de vergoeding.

Kosten die NIET in aanmerking komen voor vergoeding

Dubbele financiering

Dit zijn kosten die via andere kanalen worden gesubsidieerd. Voorbeelden: vergoedingen of beloningen voor vrijwilligers, de aankoop van afvalrecipiënten (behalve een beperkt aantal en verschillende modellen als testproject) of camera's (behalve de huur van een camera in het kader van een proefopstelling voor een beperkte periode), opruimmateriaal dat Mooimakers gratis aanbiedt via de webwinkel, opleiding en metingen van de netheidsbarometer…

Kosten voor reguliere werking

Mooimakers subsidieert enkel de kosten in het kader van het project, niet de reguliere werking.

Praktische kosten voor personeel

Dit zijn bijvoorbeeld verplaatsingskosten, maaltijdvergoedingen, overheadkosten, accommodatiekosten...

Kosten voor infrastructuur

Bijvoorbeeld de huur van een gebouw, water/elektriciteit/internet/telefoon, verharding aanbrengen…

Ontwikkelkosten voor digitale tools

Mooimakers subsidieert de ontwikkeling van bijvoorbeeld apps of webtoepassingen niet.

Wat als het project niet werd uitgevoerd zoals voorzien in het actieplan?

Mooimakers evalueert de acties op basis van de rapportering. Als blijkt dat niet alle acties werden uitgevoerd zoals oorspronkelijk aangegeven, behoudt Mooimakers zich het recht om de vergoeding slechts gedeeltelijk uit te betalen in functie van de gerealiseerde acties of helemaal niet.