Projecten zwerfvuil & sluikstorten

Rapportering

Heb je al een projectaanvraag ingediend en ben je ondertussen aan de slag gegaan met je actiepunten? Prima!

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd,  heb je voor sommige actiepunten maximaal 1 jaar de tijd om ze uit te voeren. Voor andere actiepunten kan je tot maximum 2 jaar de tijd nemen om ze te implementeren. Na die periode moet je hierover rapporteren aan Mooimakers. Dit zal vanaf nu gebeuren aan de hand van een fiche die moet worden ingevuld en opgestuurd naar Mooimakers, samen met bewijsstukken. 

fiche om te rapporteren voor zowel gemeente als intercommunale
- budgetfile voor gemeente
- budgetfile voor intercommunale

De online module is niet meer actief. Wie in het verleden een aanvraag via de online module heeft gediend zal ook voor de rapportering de fiche moeten gebruiken.

Na nazicht van de rapportering ontvangt lokaal bestuur van Mooimakers een bestelbon met de facturatiegegevens en het bedrag. Hierna kan het lokaal bestuur een factuur opstellen.

Timing voor rapportering

Mix actiepunten van max. 1 jaar en max. 2 jaar
Wanneer er actiepunten zijn aangeduid waarvoor max. 2 jaar de tijd is om ze uit te voeren (zoals vuilnisbakkenplan), én actiepunten die max. 1 jaar in beslag konden nemen:

  • Kan er na een jaar wel al worden gerapporteerd voor de actiepunten van max. 1 jaar
  • Dit kan nuttig zijn om de gemaakte kosten in verband hiermee al te kunnen doorgeven en factureren
  • De actiepunten die max. 2 jaar kunnen lopen, kunnen ook voor het aflopen van die 2 jaar gerapporteerd worden. M.a.w. als dit actiepunt is afgewerkt na 15 maanden kan er op dat moment gerapporteerd worden hierover. Men moet dan niet wachten tot na 2 jaar.
  • Er kan nooit eerder dan een jaar na startdatum worden gerapporteerd.

Alleen actiepunten die max. 2 jaar kunnen lopen
Wanneer er actiepunten zijn aangeduid waarvoor max. 2 jaar de tijd is om ze uit te voeren (zoals vuilnisbakkenplan),

  • Uiterste rapportering = 2 jaar na start.
  • Er kan ook voor het aflopen van die 2 jaar gerapporteerd worden. M.a.w. als dit actiepunt is afgewerkt na bvb. 15 maanden kan er op dat moment gerapporteerd worden. Men moet dan niet wachten tot na 2 jaar.
  • Er kan nooit eerder dan een jaar na startdatum worden gerapporteerd.