Projecten zwerfvuil & sluikstorten

Rapportering projecten zwerfvuil en sluikstort gestart voor 1/12/2019

Heb je al een projectaanvraag ingediend en ben je ondertussen aan de slag gegaan met je actiepunten? Prima!

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd,  heb je voor sommige actiepunten maximaal 1 jaar de tijd om ze uit te voeren. Voor andere actiepunten kan je tot maximum 2 jaar de tijd nemen om ze te implementeren. Na die periode moet je hierover rapporteren aan Mooimakers. Dit doe je aan de hand van een fiche die moet worden doorgemaild naar Mooimakers, samen met bewijsstukken. 

fiche om te rapporteren voor zowel gemeente als intercommunale
- budgetfile voor gemeente
- budgetfile voor intercommunale

De online module is niet meer actief. Wie in het verleden een aanvraag via de online module heeft gediend zal ook voor de rapportering de fiche moeten gebruiken.

Na nazicht van de rapportering ontvangthet lokaal bestuur van Mooimakers een bestelbon met de facturatiegegevens en het bedrag. Hierna kan het lokaal bestuur een factuur opstellen.

Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding
 • Communicatie volgens de co-brandingstrategie van Mooimakers
 • Diensten geleverd door derden (niet door eigen personeel) gelinkt aan het project
 • Proefrecipiënten ontwikkeld op maat van het project indien wenselijk en als ze een meerwaarde betekenen voor het project. Dat wordt beoordeeld door de Mooimakers
 • Kosten voor opwaardering van plaatsen die als vuil aanzien worden (hotspots) in het kader van de pijler ‘omgeving’. Deze plaatsen moeten een duidelijke link hebben met zwerfvuil en gekoppeld zijn aan één of meerdere pijlers van het zwerfvuilbeleid; 
 • Assertiviteitscursussen om de communicatievaardigheden van het handhavend personeel te bevorderen, met aantoonbare meerwaarde voor het project;
 • Personeelskosten gepresteerd door eigen personeel met een maximum van 75% van het gevraagde bedrag en 50% van de gepresteerde tijd aan het project. Enkel personeelskosten voor projectcoördinatie en -begeleiding komen in aanmerking. Onder procesbegeleiding wordt verstaan: coördinatie, aansturing, rapportering over voortgang, controle en taken die van toepassing zijn voor het aanspreekpunt van het project. Bijvoorbeeld: als je werkt rond participatie, komt de tijd die besteed werd aan de opstart van een vrijwilligerswerking , of aan vergaderingen over het project wél in aanmerking. De tijd die besteed werd aan het ruimen en ledigen van vuilnisbakken niet.
Wat als het project niet werd uitgevoerd zoals voorzien in het actieplan?

Mooimakers evalueert de uitgevoerde acties op basis van de rapportering. Voor elke actie uit het actieplan werd een aantal punten toegekend. Een project kon pas opgestart worden bij een actieplan van minstens 20 punten. Indien uit de rapportering blijkt dat niet alle acties werden uitgevoerd zoals oorspronkelijk aangegeven én hierdoor het project niet meer voldoet aan het minimum van 20 punten, zal Mooimakers de maximale financiële tegemoetkoming limiteren in verhouding tot het overeenkomstige aantal punten van de effectief uitgevoerde acties. Met andere woorden, om recht te hebben op de maximale financiële tegemoetkoming, moet uit de rapportering blijken dat minstens voor 20 punten aan acties werden uitgevoerd. Indien bijvoorbeeld maar acties ter waarde van 15 punten werden uitgevoerd, wordt de maximale financiële tegemoetkoming met hetzelfde percentage (in dit geval 25%) verminderd.

Timing voor rapportering

Mix actiepunten van max. 1 jaar en max. 2 jaar
Wanneer er actiepunten zijn aangeduid waarvoor max. 2 jaar de tijd is om ze uit te voeren (zoals vuilnisbakkenplan), én actiepunten die max. 1 jaar in beslag konden nemen:

 • Kan er na een jaar wel al worden gerapporteerd voor de actiepunten van max. 1 jaar
 • Dit kan nuttig zijn om de gemaakte kosten in verband hiermee al te kunnen doorgeven en factureren
 • De actiepunten die max. 2 jaar kunnen lopen, kunnen ook voor het aflopen van die 2 jaar gerapporteerd worden. M.a.w. als dit actiepunt is afgewerkt na 15 maanden kan er op dat moment gerapporteerd worden hierover. Men moet dan niet wachten tot na 2 jaar.
 • Er kan nooit eerder dan een jaar na startdatum worden gerapporteerd.

Alleen actiepunten die max. 2 jaar kunnen lopen
Wanneer er actiepunten zijn aangeduid waarvoor max. 2 jaar de tijd is om ze uit te voeren (zoals vuilnisbakkenplan),

 • Uiterste rapportering = 2 jaar na start.
 • Er kan ook voor het aflopen van die 2 jaar gerapporteerd worden. M.a.w. als dit actiepunt is afgewerkt na bvb. 15 maanden kan er op dat moment gerapporteerd worden. Men moet dan niet wachten tot na 2 jaar.
 • Er kan nooit eerder dan een jaar na startdatum worden gerapporteerd.