Netheidsbarometer

Hoe net is jouw gemeente? De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om het zwerfvuil in jouw gemeente in kaart te brengen.

Heb je al een login? Via deze weg kan je naar de online toepassing netheidsbarometer

Download hier de handleiding.

Ben je nog niet aan de slag met de netheidsbarometer, dan volg je eerst een opleiding en wordt je account aangemaakt. De vormingen vinden eenmaal per jaar plaats (in december of januari). Je kan je aanmelden via info@mooimakers.be. De aanvrager van dit account wordt aangesteld als verantwoordelijke voor zijn/haar gemeente en wordt verwacht de meetbladen op te maken en te controleren. Nadien kan deze persoon bijkomende accounts aanmaken voor de personen die de metingen uitvoeren. Graag slechts één account per gemeente aan te vragen. Voor gemeenten en steden die in een individueel coachingtraject zitten, wordt deze netheidsbarometer uitgevoerd door een extern bureau.

procedure aanvraag forfaitaire tegemoetkoming voor de netheidsbarometer

Indien je zelf de metingen van de netheidsbarometer uitvoert en minstens 4 ingevoerde en gecontroleerde metingen voor 1 jaar hebt, kan je een forfaitaire tegemoetkoming van 500 euro aanvragen.

De aanvraag dient te gebeuren voor 28 februari van het jaar volgend op het jaar van de opruimactie. Daarna kan je enkel de vergoeding aanvragen voor het lopende jaar. De afrekening gebeurt via een bestelbon die nadien wordt toegestuurd.

- Let wel, dit bedrag is een forfaitaire vergoeding en hier wordt geen BTW op geheven.
- Indien in jouw gemeente de metingen worden uitgevoerd door een extern bureau keren we geen forfaitaire vergoeding uit.
- Intercommunales kunnen aanvragen voor de gemeentes uit hun werkingsgebied waar ze metingen hebben uitgevoerd.

Vraag hier de ondersteuning aan.