Nieuws & Inspiratie

6 juni: digitaal startmoment voor de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort

Startmoment

Op dinsdag 6 juni organiseert Mooimakers van 14 tot 16 uur het digitaal startmoment voor de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort die dit jaar plaatsvindt van 2 tot en met 8 oktober. Tijdens dit startmoment krijgen de deelnemers een woordje uitleg over de Week van de Handhaving en andere lopende handhavingsinitiatieven. Mooimakers staat dan ook stil bij het het positief effect van handhaven op zwerfvuil en laat lokale besturen aan het woord ter inspiratie. Dit jaar staan volgende praktijkvoorbeelden op de agenda:

  • De samenwerking rond camera-inzet van de gemeente Stabroek
  • De samenwerking tussen 2 steden en gemeenten voor handhaving door de stad Geel
  • De vertaling van de handhavingsaanpak op lokaal niveau door afvalintercommunale IDM
  • De aanpak van sluikstort in de gemeente Lummen

De doelgroep voor dit startmoment zijn de personeelsleden met handhavende bevoegdheid bij lokale beturen, zoals GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, lokale toezichthouders, bijzondere veldwachters en politie. Daarnaast nodigen we ook de gewestelijke partners uit zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos, de waterwegbeheerders en De Lijn. 

Meer praktische informatie over dit startmoment zoals de timing, het programma en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op de website van Mooimakers Startmomenten Handhavingsweek | Mooimakers.be. Op dezelfde website kan je je bovendien inschrijven op de handhavingsnieuwsbrief.