Nieuws & Inspiratie

Deelnemende lokale besturen lovend over de handhavingsweek

HH

Mooimakers ontving van de 184 deelnemende lokale besturen aan de week van de handhaving ook heel wat positieve feedback. Hier onder een bloemlezing van enkele deelnemers:

Samenwerking en aanwezigheid loont

 • De aanwezigheid van de vaststellers en gemeenschapswachten en het besef dat er een waakzame controle was, plus het feit dat mensen te horen kregen welke kosten dit voor henzelf (boete) en de maatschappij betekent, heeft ook tot na de week van de handhaving een merkbare invloed gehad op de hoeveelheid zwerfvuil op deze locaties. (Ninove)
 • Positieve feedback van diensten die instaan voor netheid openbaar domein en tijdens deze week op pad gingen met een vaststeller. Signaal voor hen dat er ook wordt ingezet op handhaving. Veel extra inspanningen van verschillende partners tijdens deze week, wat sterk signaal gaf, maar anderzijds zou dezelfde inzet effectiever kunnen worden ingezet wanneer deze bijvoorbeeld gespreid had geweest over de hele maand. Acties werden goed opgepikt in de pers, wat een belangrijk signaal gaf aan inwoners dat er wel degelijk ook wordt ingezet op handhaving. (Gent)
 • Een eerste  globale actie met 7 vaststellende ambtenaren samen, zeer tevreden over de output, de handhavende acties werden steeds voorafgegaan door sensibiliserende acties (door gemeenschapswachten) op dezelfde hotspots. (Mechelen)
   

Peuken en hondenpoep aangepakt

 • Op sommige vlakken werden er positieve resultaten ontdekt vanuit vorige acties en in het algemeen de werking van onze GAS-ambtenaren. Zo werden rokende mensen aangesproken om een zakasbakje te gebruiken en werd er ook een zakasbakje gratis aangeboden. Veel van deze rokende mensen hadden reeds een zakasbakje op zak en gebruikten het ook op frequente basis. Ook op vlak van hondenpoepzakjes had iedereen die werd aangesproken (ca. 16 mensen) een zakje bij. Tijdens de markt op zaterdag werden verschillende mensen aangesproken die aan het roken waren om de peuk niet op de grond te gooien. Bezoekers van de markt kregen af en toe een herbruikbaar zakje indien ze positief gedrag toonden of indien ze nog geen herbruikbaar zakje hadden. Op de parking van de tabacco-shop werden verschillende truckchauffeurs aangesproken en werd hen een auto-afvalzakje aangeboden. De meeste chauffeurs stonden hiervoor open. Er werden ook enkele zakjes aan de balie van de tabaccoshop gelegd. De reglementering betreffende honden op het strand werd gecontroleerd en de GAS-ambtenaren konden vaststellen dat er geen overtredingen waren. (De Panne)
 • Stad Lier heeft voornamelijk een grote preventieactie gehouden over de gehele stad. Hierin werden in totaal meer dan 300 burgers aangesproken op het bij zich hebben van een hondenpoepzakje en er werd gecontroleerd of de hond aan de leiband werd gehouden. De burgers waren zeer positief over het initiatief en het in beeld brengen van de problematiek rond hondenpoep en loslopende honden. Uit de actie is gebleken dat mensen van mening zijn dat ze te lang met een hondenpoepzakje moeten rondlopen alvorens een vuilbak tegen te komen en dat ze vinden dat er te weinig hondenloopzones zijn. Dit zijn zaken die we zeker moeten bekijken in de toekomst. Al bij al kunnen wij spreken van een geslaagde actie.
   

Doelgroep gericht handhaven

 • De boodschap van responsibility en het toe-eigenen van bepaalde plaatsen aan de jeugd is heel belangrijk. Betrek de burgers en jeugd bij de Handhavingsweek door een positieve boodschap over te brengen. Durf mensen aan te spreken en blijf beleefd en optimistisch. (Kontich)
   

Niet-aflatende aanpak loont

 • Voor het eerst in 4 jaar merken wij een duidelijke terugname van het aantal sluikstorten. In 2019 noteerden wij tijdens de actie 985 sluikstorten, in 2020 noteerden wij er 576. Een daling met 41,6 %. Deze daling verklaren wij door een niet-aflatende aanpak van het probleem : sensibilisering aan scholen en verenigingen, inzet van straatvrijwilligers, onmiddellijk controleren en verwijderen van sluikstorten, inzet van mobiele camera's, aanpassen straatmeubilair. Wij zijn dan ook zeer verheugd met deze vaststellingen. (Geel)
 • De politie, intercommunale en de Burgemeester en schepen waren allemaal betrokken tijdens de week van de handhaving. De pers was eveneens present en gaven de gebruikte camera's de nodige aandacht. Het resultaat van deze actie op de netheid was duidelijk te meten. Hotspots zoals de glasbollen werden geruimd en goed opgevolgd om te zien wat er achtergelaten werd. Er vonden twee betrappingen plaats op basis van gevonden gegevens. De burgemeester en schepenen spraken groepen studenten aan over de thematiek. De afspraak werd gemaakt om de inspanningen rond handhaving op zwerfvuil en sluikstort verder te zetten. (Oudenaarde)