Nieuws & Inspiratie

Dit najaar: vijfde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort

handhavingsweek

Van 4 tot 10 oktober 2021 vindt de vijfde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats. Tijdens deze week vragen we samen met de lokale besturen verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:

  • Overtreders te beboeten
  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen
  • Goed gedrag van burgers positief te waarderen

De week van de handhaving is een belangrijk actiemoment om iedereen bewust te maken van hun gedrag en de consequenties die ertegenover staan. Net zoals bij de BOB-campagnes, willen we laten zien dat er heel wat vormen van controle zijn, dat er pakkans is, dat er boetes tegenover overtredingen staan. Om zo iedereen bewust te maken van de keuzes die ze maken.

We zien nog te veel mensen die niet beseffen dat zwerfvuil achterlaten of sluikstorten wel degelijk bestraft kan worden. Samen met het opvoeren van de sociale controle en duidelijke communicatie met overtreders, willen we van deze editie weer een daadkrachtige week maken.

Meer info over de week van de handhaving vind je hier terug. Enkele inspirerende voorbeelden van hoe de week van de handhaving de voorbije jaren werd aangepakt, kan je terugvinden in onze Kenniswijzer.