Nieuws & Inspiratie

Vijfde week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort

week van de handhaving

Van 4 tot 10 oktober 2021 vindt de vijfde Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats. Tijdens deze week vragen we samen met de lokale besturen verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:  

 • Overtreders te beboeten   
 • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen  
 • Goed gedrag van burgers positief te waarderen 

Mogelijke handhavingsacties 

Tijdens deze week kan je verschillende  acties ondernemen: klein, groot, creatief, … Hier alvast wat inspiratie om je een duwtje in de rug te geven. 

Sensibiliseer en informeer 

 • Kondig de week van de handhaving en de extra controles aan. Communicatie alleen al genereert een sensibiliserend effect. 
 • Informeer je inwoners over de daadwerkelijke kosten die verbonden zijn aan de zwerfvuil en sluikstortproblematiek. Ze zullen er versteld van staan. 
 • Informeer over de negatieve gevolgen van zwerfvuil en sluikstort (milieu-impact, verloedering openbare netheid, boetes,…). Hiervoor kan je gebruik maken van onze voorbeeldartikels

Spreek aan 

 • Spreek rokers aan om een zakasbakje te gebruiken en vraag ze om hun peuk niet op de grond te gooien. 
 • Vraag of hondenbegeleiders een hondenpoepzakje bij hebben
  • Zo ja, beloon ze met een complimentje, of deel een wandelkaart van de omgeving uit die aangeeft waar een vuilnisbak staat. 
  • Zo nee: wijs ze op hun foute gedrag.
 • Spreek jongeren aan die hun lunch op het openbaar domein opeten en wijs ze de weg naar de vuilnisbak. 
 • Controleer de snoeproutes extra die week.
 • Spreek fietsers aan op het jaagpad en vraag waar zij met hun afval naar toe gaan. 
 • Tips over hoe je mensen best aanspreekt, vind je terug op onze website.

Sluikstort 

 • Doorzoek gevonden sluikstort op identificatie en ruim deze zo snel mogelijk op. 
 • Controleer de aangeboden vuilniszakken of zij op het correcte tijdstip en met de juiste inhoud aangeleverd worden. Indien niet, plak een sticker op de afvalzak of communiceer de sorteerregels en de ophaalomenten aan de betrokken inwoners. 

Zet camera’s in 

Controleer hotspots extra 

 • Las extra controles in op de toeristische trekpleisters of hangplekken van jongeren
 • Patrouilleer langs de stationsomgeving of dikwijls gefrequenteerde openbaarvervoersstopplaatsen. 
 • Controleer tijdens de wekelijkse markt of het afval nadien op de juiste plek terecht komt. 
 • Plan extra controles in van de afvalverzamelpunten
 • Controleer anoniem op locaties met weinig sociale controle, bijvoorbeeld langs een verbindingsweg of een groen recreatiegebied. 

Heb je zelf een actie gepland die nog niet in dit lijstje staat? Breng ons op de hoogte en we voegen het er graag aan toe. Andere inspirerende voorbeelden, vind je terug in de Kenniswijzer

Acties registreren 

Je acties werden gekozen, maar nog niet geregistreerd? Doe het vandaag nog via onze registratiemodule en help ons zwerfvuil en sluikstort de aandacht te geven die het verdient.