Nieuws & Inspiratie

Week van de Handhaving 2023 was een succes

Week van de Handhaving Mol - (c) Alfred Moens

185 lokale besturen handhaafden extra op zwerfvuil of sluikstort

Voor de Week van de Handhaving, van 2 tot 8 oktober 2023, engageerden 185 Vlaamse steden en gemeenten zich voor extra handhavingsinspanningen in het kader van de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek in Vlaanderen. Maar liefst 1.585 deelnemers, waaronder politieagenten, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, toezichthouders en andere gemeentemedewerkers, sloegen de handen in elkaar. Met dit jaarlijkse initiatief wil Mooimakers duidelijk maken dat het creëren van zwerfvuil en sluikstort niet straffeloos kan voorbijgaan.

Zwerfvuil en sluikstort komen in alle maten en vormen voor: van het dumpen van kapotte elektronica op afgelegen plaatsen tot het achterlaten van huisvuil naast de openbare vuilnisbak of kledingcontainer. Met hun jaarlijkse “Week van de Handhaving” wil Mooimakers nog eens extra benadrukken dat er overal in Vlaanderen gehandhaafd wordt op zwerfvuil- en sluikstort. Dit jaar richtte Mooimakers zich voornamelijk op de zogenaamde “bijplaatsingen”. Hoewel mensen hun afval vaak uit onwetendheid naast de volle vuilnisbak of glasbol leggen, is het echter verboden en staan er boetes op.

572 acties

Maar liefst 185 Vlaamse steden en gemeenten zetten zich tijdens de Week van de Handhaving in voor een schoner Vlaanderen, zonder rondslingerend afval. Dat was goed voor 1.585 deelnemers, waaronder politieagenten, GAS vaststellers, gemeenschapswachten, toezichthouders en andere gemeentemedewerkers, en 572 verschillende acties.  Opvallend? Extra controles in uniform (17%) en doorzoekingen van sluikstort ter identificatie (17%) bleken dit jaar weer populair te zijn, Het aantal sluikstortcamera’s is met 3% gestegen in populariteit tegenover 2022. Sensibiliserende acties en positieve beloningsacties vulden de top 5 verder aan.

De opgezette acties situeerden zich voornamelijk op centrumlocaties (11%), afvalverzamelpunten (11%), in de schoolomgeving (11%) en parkings (10%). Daar was bij vele lokale besturen de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek zichtbaar aanwezig. Ook winkelwandelstraten (9%) en stopplaatsen van het openbaar vervoer (9%) kregen de nodige aandacht.

2.892 GAS-vaststellingen

Tijdens de actieperiode van 2023 zijn er 2.088 mondelinge en 546 schriftelijke aanmaningen gedaan. Het aantal GAS-vaststellingen voor zwerfvuil en sluikstort bedroeg 2.892.  Er zijn maar liefst 646 processen-verbaal (pv's) uitgeschreven, waarvan 461 voor het veroorzaken van zwerfvuil.

“Het doel van de campagne dit jaar was om de Vlaming bewust te maken dat alle vormen van sluikstort en zwerfvuil strafbaar zijn, ook de zogenaamde bijplaatsingen”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder bij Mooimakers. “We wilden de Vlaming informeren dat het achterlaten van hun afval naast een vuilnisbak, glasbol of kledingcontainer ook onder de categorie sluikstort valt en dus strafbaar is. We willen ook nog van deze gelegenheid gebruik maken om alle deelnemende organisaties, gemeenten en steden te bedanken voor hun inzet tijdens deze week. Toch blijft het essentieel om het bewustzijn te vergroten, de nadruk te leggen op sensibilisatie en consistent aandacht te besteden aan dit probleem het hele jaar door en niet enkel tijdens de Week van de Handhaving.”

Zwerfvuilhandhavers bij de OVAM

Om de inspanningen van de lokale besturen aan te vullen, zet de Vlaamse Overheid zwerfvuilhandhavers in, die zich het hele jaar lang uitsluitend bezighouden met de controle op zwerfvuil op plekken waar veel mensen komen, ook ‘s avonds en in het weekend. Zij patrouilleren in duo om op het terrein overtreders te betrappen terwijl ze zwerfvuil achterlaten, en checken of je het verplichte hondenpoepzakje bij de hand hebt wanneer je je hond uitlaat. Lokale besturen kunnen beroep doen op dit aanbod en uit de praktijk blijkt dat ze er graag op ingaan.