Werkschrift

Aanvullend op het boek werd een werkschriftje uitgewerkt om in de klas te gebruiken. Je kunt het hier downloaden