netheidsbarometer

Netheidsbarometer

netheidsbarometer
Hoe net is jouw gemeente? De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om het zwerfvuil in jouw gemeente in kaart te brengen.