mm

Registratiesysteem 'Mijn Mooie Straat'

mm
Mooimakers heeft een centraal meldings- en registratiesysteem ontwikkeld om de problematiek van zwerfvuil/sluikstorten aan te kaarten. In samenwerking met enkele lokale besturen wordt dit momenteel getest.