Opleiding aanpak probleemlocaties en -fracties

Thema

Sommige locaties in je stad of gemeente zijn extra gevoelig voor zwerfvuil en/of sluikstort. Denk bijvoorbeeld aan afvalverzamelpunten, snoeproutes in de buurt van een school, parkings met een aanhoudend peukenprobleem of zwerfvuil bij openbaar vervoer stopplaatsen…

Of misschien heb je in jouw gemeente overlast van hondenpoep of zijn peuken eerder het probleem? Slingert het afval van on-the-go consumptie in het rond en wil je hier komaf mee maken? 

Zijn er in jouw stad of gemeente zulke locaties of fracties die je wil aanpakken? Zit je met de handen in het haar over hoe je eraan begint? Dan is deze opleiding ‘aanpak probleemlocaties en fracties’ net wat je nodig hebt. 

Doelpubliek

  • De medewerkers van steden, gemeentes en intercommunales die zwerfvuil en/of sluikstort willen aanpakken op specifieke locaties of die de focus willen leggen op één specifieke fractie. We geven voorrang aan de lokale besturen die een project aanvragen bij Mooimakers. 
  • De opleiding is normaal niet bedoeld voor lokale besturen in een coachingtraject. Deze gemeenten ontvangen de informatie via hun coach. Als ze toch willen deelnemen kan dit, maar de niet-coachinggemeentes krijgen voorrang. 

Inhoud  

Tijdens de opleiding komen volgende onderdelen aan bod: 

  • De opmaak van een inventaris van je probleemlocatie 

De inventaris helpt je om een correcte diagnose te stellen en een plan van aanpak uit te werken.  

  • De integrale aanpak van de problematiek volgens het zespijlerbeleid.  

Voor een effectieve aanpak van je probleemlocatie of fractie is het belangrijk om meerdere pijlers in de aanpak te betrekken. In deze module kom je meer te weten over de 6 pijlers van een integraal beleid en hoe je die kan betrekken in je aanpak. Dit onderdeel wordt concreet gemaakt door enkele succesvolle praktijkvoorbeelden. 

  • De meetstrategie om de effectiviteit van de genomen maatregelen in kaart te brengen 

Om de effectiviteit van de genomen maatregelen in kaart te brengen, is het belangrijk dat er een meetstrategie wordt vastgelegd en metingen worden uitgevoerd. De monitoringsmodule binnen Mijn Mooie Straat kan hier de nodige ondersteuning bieden. 

Praktisch

Wanneer:

De opleidingen vinden plaats op:

  • Dinsdag 23 april 2024 - 13u30 tot 16u
  • Dinsdag 18 juni 2024 - 13u30 tot 16u
  • Dinsdag 1 oktober 2024 - 13u30 tot 16u

Fysieke opleiding te Mechelen

Locatie:

De OVAM, Stationsstraat 110 - Mechelen. De OVAM ligt 5 minuten wandelen van het station van Mechelen en onder het gebouw is er een publieke betaalparking.

Inschrijven:

Inschrijven kan via info@mooimakers.be. Maximaal 20 deelnemers  kunnen fysiek deelnemen aan de opleiding. Na je inschrijving krijg je alle informatie per mail. 

Kennisdeling:

Na afloop van de opleiding wordt het materiaal via de website ter beschikking gesteld aan de deelnemers.