Presentaties startmoment Handhaving 2020

Op 15 juni 2020 vond het digitale startmoment van de week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort plaats. Hier kan je alle filmpjes en presentaties (opnieuw) bekijken. 

Presentaties startmoment Week van de Handhaving 2020

Praktijkvoorbeelden

 • Handhaving peukenproblematiek Kortrijk
  In 2019 ging Kortrijk van start met een integrale aanpak van de peukenproblematiek. Ook handhaving kreeg hierbij de nodige aandacht. Evi Holderbeke, Bemiddelingsambtenaar GAS in het Arrondissement Kortrijk, licht hier toe hoe ze dat precies hebben aangepakt. Vooraleer Kortrijk effectief overging tot handhaving op het weggooien van een peuk, werd een informerend en sensibiliserend filmpje afgespeeld op de ledwalls in de stad.
   
 • Stickersysteem bij afhandeling sluikstort bij IC Verko
  De afvalintercommunale VERKO richtte recent een handhavingscel op om haar gemeenten extra te ondersteunen bij handhaving op sluikstort. Peter Moreels, GAS-vaststeller bij VERKO, licht de werking toe van deze handhavingscel met focus op de inzet van camera’s en het labelen van sluikstort.
   
 • GAS en sluikstortvaststellingen: optimaliseer de inzet
  Greet Van Eygen, sanctionerend ambtenaar voor de provincie Vlaams-Brabant, geeft tips bij de opmaak van GAS-PV’s (proces verbaal) en BV’s (bestuurlijk verslag) op overtredingen van de openbare netheid om een optimale opvolging te faciliteren.