Jaarlijkse vergoeding

Gemeenten en/of intercommunales die rapporteren over hun lokale acties tijdens de Week van de Handhaving en de resultaten ervan, kunnen rekenen op een forfaitaire financiële vergoeding van 750 euro per jaar

Voorwaarden 

 • Als gemeente of intercommunale organiseer of ondersteun je één of meerdere acties in het kader van de Week van de Handhaving. De acties vinden plaats in oktober. Voor de exacte periode van de Week van de Handhaving, raadpleeg de Handhavingspagina
 • Je maakt voor je gemeente of je werkingsgebied een actieplan voor dat jaar aan in de online rapporteringsmodule van Mooimakers. 
 • Je registreert je acties best voor de start van de Week van de Handhaving. 
 • Je rapporteert nadien ook over de resultaten in de online rapporteringsmodule. Dat kan van zodra de actie is uitgevoerd en moet ten laatste gebeuren op 31 oktober van het jaar waarin de acties plaatsvonden. 
 • Je werkt zoveel mogelijk samen met verschillende actoren in de gemeente die betrokken zijn bij de handhaving van zwerfvuil en sluikstort (ook zachte handhaving telt mee). 

 

Voor wie?  

 • De forfaitaire vergoeding kan jaarlijks één keer* worden aangevraagd per gemeente of afvalintercommunale.  
 • Politiezones kunnen actieplannen aanmaken, maar zelf geen vergoeding aanvragen. Maak hierover goede afspraken met de gemeente of intercommunale. De aanvraag van de vergoeding verloopt immers via de gemeente en/of intercommunale. 
 • Vlaamse partners kunnen actieplannen aanmaken, maar zelf geen vergoeding aanvragen. 

 

Procedure aanvraag forfaitaire vergoeding voor de week van de handhaving

 • Eind oktober/begin november krijg je van Mooimakers een mail om de vergoeding aan te vragen.
 • De vergoeding aanvragen kan vanaf dan en ten laatste tot 30 november en dit op voorwaarde dat de rapportering tijdig is voltooid.  
 • Je krijgt antwoord op de aanvraag voor het einde van het jaar.  
 • De forfaitaire vergoeding van 750 euro kan maar eenmaal per lokaal bestuur aangevraagd worden. Ofwel door de afvalintercommunale, ofwel door de gemeente zelf. 
 • Intercommunales kunnen de aanvraag groeperen voor de gemeentes uit hun werkingsgebied waarvoor ze gerapporteerd hebben.  
 • De afrekening gebeurt via een bestelbon die je wordt toegestuurd. 
 • Dit bedrag is een forfaitaire vergoeding. Er wordt geen btw op geheven (factuur aan 0% btw). 
 • Aanvraag ondersteuning mogelijk vanaf oktober. 

 

Cumuleerbaar met*  

 • Vergoedingen voor netheidsbarometer, opruimacties, structurele vrijwilligers en Operatie Proper 
 • Projecten (onderzoeksprojecten, projecten zwerfvuil en sluikstort) 
 • Coachingtrajecten 

 

* Geen dubbele financiering mogelijk