Netheidsbarometer

Meetinstrumenten

Verbeterd meetinstrument

De netheidsbarometer is jarenlang als meetinstrument gebruikt in het kader van de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek. In het kader van de verdere optimalisatie van de monitoring van zwerfvuil, is Mooimakers aan de slag gegaan om een aangepaste monitoringsmodule te lanceren binnen het Mijn Mooie Straat platform. Wil je graag meer informatie over de monitoringsmodule, schrijf je dan in voor de opleiding probleemlocaties en -fracties.

Netheidsbarometer

De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om het zwerfvuil in jouw gemeente in kaart te brengen. Gezien de lancering van de nieuwe monitoringsmodule, werken we nog met de netheidsbarometer, maar volgens een uitdoofprincipe.

  • Lokale besturen en afvalintercommunales die al met de Netheidsbarometer aan de slag zijn, kunnen hier verder mee aan de slag.
  • Lokale besturen en afvalintercommunales die hier nog niet mee aan de slag zijn, verwijzen we graag naar de nieuwe monitoringsmodule en de infosessies. Nog andere meetinstrumenten zijn terug te vinden op onze kenniswijzer.

Procedure aanvraag forfaitaire tegemoetkoming voor de netheidsbarometer

  • Als je zelf de metingen van de netheidsbarometer uitvoert en minstens 4 ingevoerde en gecontroleerde metingen voor 1 jaar hebt, kan je een forfaitaire tegemoetkoming van 500 euro aanvragen.
  • Aanvragen moeten gebeuren ten laatste op 30 november van het lopende jaar
  • Je krijgt een antwoord op je aanvraag voor 31 december. De afrekening gebeurt via een bestelbon die je dan ontvangt. De factuur hiervoor moet ten laatste 15 januari van het volgende jaar worden bezorgd. Dit kan via e-mail naar een specifiek adres (meer informatie is terug te vinden op de bestelbon).
    • Voorbeeld: voor het uitvoeren van de metingen in 2021, vraag je de vergoeding aan voor 30 november 2021.  De bestelbon wordt bezorgd voor het einde 2021 en de factuur hiervoor dient voor 15 januari 2022 bezorgd te worden aan de bevoegde dienst.
  • Dit bedrag is een forfaitaire vergoeding, er wordt geen btw op geheven.
  • Als een extern bureau de metingen uitvoert in je gemeente, keren we geen forfaitaire vergoeding uit.
  • Intercommunales kunnen aanvragen voor de gemeentes uit hun werkingsgebied waar ze metingen hebben uitgevoerd.