Netheidsbarometer

Meetinstrumenten

Verbeterd meetinstrument op komst in tweede helft van 2022

De netheidsbarometer wordt al jarenlang als meetinstrument gebruikt in het kader van de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek.  In het kader van de verdere optimalisatie van de monitoring van zwerfvuil, is OVAM i.s.m. Mooimakers aan de slag gegaan om een aangepaste toepassing te lanceren in de tweede helft van 2022.

Netheidsbarometer

De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om het zwerfvuil in jouw gemeente in kaart te brengen. Gezien er een nieuw meetinstrument te verwachten is in de tweede helft van 2022, werken we nog met de netheidsbarometer, maar volgens een uitdoofprincipe.

  • Lokale besturen en afvalintercommunales die hier al mee aan de slag zijn, kunnen hier verder mee aan de slag.
  • Lokale besturen en afvalintercommunales die hier nog niet mee aan de slag zijn, verwijzen we in de tussentijd graag naar de andere meetinstrumenten die op onze kenniswijzer terug te vinden zijn of naar de opleiding Doelplaatsenaanpak die ook dit thema behandelt.

Procedure aanvraag forfaitaire tegemoetkoming voor de netheidsbarometer

  • Als je zelf de metingen van de netheidsbarometer uitvoert en minstens 4 ingevoerde en gecontroleerde metingen voor 1 jaar hebt, kan je een forfaitaire tegemoetkoming van 500 euro aanvragen.
  • Aanvragen moeten gebeuren ten laatste op 30 november van het lopende jaar
  • Je krijgt een antwoord op je aanvraag voor 31 december. De afrekening gebeurt via een bestelbon die je dan ontvangt. De factuur hiervoor moet ten laatste 15 januari van het volgende jaar worden bezorgd. Dit kan via e-mail naar een specifiek adres (meer informatie is terug te vinden op de bestelbon).
    • Voorbeeld: voor het uitvoeren van de metingen in 2021, vraag je de vergoeding aan voor 30 november 2021.  De bestelbon wordt bezorgd voor het einde 2021 en de factuur hiervoor dient voor 15 januari 2022 bezorgd te worden aan de bevoegde dienst.
  • Dit bedrag is een forfaitaire vergoeding, er wordt geen btw op geheven.
  • Als een extern bureau de metingen uitvoert in je gemeente, keren we geen forfaitaire vergoeding uit.
  • Intercommunales kunnen aanvragen voor de gemeentes uit hun werkingsgebied waar ze metingen hebben uitgevoerd.