Netheidsbarometer

Hoe net is jouw gemeente? De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om het zwerfvuil in jouw gemeente in kaart te brengen.

Netheidsbarometer

Ben je nog niet aan de slag met de netheidsbarometer? Dan volg je eerst een opleiding en wordt je account aangemaakt. De vormingen vinden eenmaal per jaar plaats (in december of januari). Je kan je aanmelden via info@mooimakers.be. De aanvrager van dit account wordt verantwoordelijk voor zijn/haar gemeente en moet de meetbladen opmaken en controleren. Nadien kan hij/zij extra accounts aanmaken voor de personen die de metingen uitvoeren. Graag slechts één account per gemeente. Voor gemeenten en steden die in een individueel coachingtraject zitten, wordt deze netheidsbarometer uitgevoerd door een extern bureau.

Download hier de handleiding.

 

Procedure aanvraag forfaitaire tegemoetkoming voor de netheidsbarometer

Als je zelf de metingen van de netheidsbarometer uitvoert en minstens 4 ingevoerde en gecontroleerde metingen voor 1 jaar hebt, kan je een forfaitaire tegemoetkoming van 500 euro aanvragen. Dat moet gebeuren voor 28 februari van het jaar volgend op het jaar van de metingen. Je krijgt een antwoord op je aanvraag voor 31/3. De afrekening gebeurt via een bestelbon die nadien wordt opgestuurd.

  • Dit bedrag is een forfaitaire vergoeding, er wordt geen btw op geheven.
  • Als een extern bureau de metingen uitvoert in je gemeente, keren we geen forfaitaire vergoeding uit.
  • Intercommunales kunnen aanvragen voor de gemeentes uit hun werkingsgebied waar ze metingen hebben uitgevoerd.

Vraag hier de ondersteuning aan.