Netheidsbarometer

Hoe net is jouw gemeente? De netheidsbarometer is een praktisch meet- en managementinstrument om het zwerfvuil in jouw gemeente in kaart te brengen.

Netheidsbarometer

Ben je nog niet aan de slag met de netheidsbarometer? Dan volg je eerst een opleiding en wordt je account aangemaakt. De vormingen vinden eenmaal per jaar plaats (in december of januari). Je kan je aanmelden via info@mooimakers.be. De aanvrager van dit account wordt verantwoordelijk voor zijn/haar gemeente en moet de meetbladen opmaken en controleren. Nadien kan hij/zij extra accounts aanmaken voor de personen die de metingen uitvoeren. Graag slechts één account per gemeente. Voor gemeenten en steden die in een individueel coachingtraject zitten, wordt deze netheidsbarometer uitgevoerd door een extern bureau.

Download hier de handleiding.

 

Procedure aanvraag forfaitaire tegemoetkoming voor de netheidsbarometer

  • Als je zelf de metingen van de netheidsbarometer uitvoert en minstens 4 ingevoerde en gecontroleerde metingen voor 1 jaar hebt, kan je een forfaitaire tegemoetkoming van 500 euro aanvragen.
  • Aanvragen moeten gebeuren ten laatste op 30 november van het lopende jaar
  • Je krijgt een antwoord op je aanvraag voor 31 december. De afrekening gebeurt via een bestelbon die je dan ontvangt. De factuur hiervoor moet ten laatste 15 januari van het volgende jaar worden bezorgd. Dit kan via e-mail naar een specifiek adres (meer informatie is terug te vinden op de bestelbon).
    • Voorbeeld: voor het uitvoeren van de metingen in 2021, vraag je de vergoeding aan voor 30 november 2021.  De bestelbon wordt bezorgd voor het einde 2021 en de factuur hiervoor dient voor 15 januari 2022 bezorgd te worden aan de bevoegde dienst.
  • Dit bedrag is een forfaitaire vergoeding, er wordt geen btw op geheven.
  • Als een extern bureau de metingen uitvoert in je gemeente, keren we geen forfaitaire vergoeding uit.
  • Intercommunales kunnen aanvragen voor de gemeentes uit hun werkingsgebied waar ze metingen hebben uitgevoerd.