Opruimactie organiseren

Wil je een opruimactie organiseren in je gemeente? Naast opruim- en communicatiemateriaal kan je ook rekenen op een financiële tegemoetkoming.

Wat?

Als gemeente of afvalintercommunale organiseer of ondersteun je een eenmalige actie met vrijwilligers (individuen of organisaties) om zwerfvuil op te ruimen. 

'Ondersteuning' kan verschillende vormen aannemen: communicatie, financiële steun, een verzekering afsluiten, ingezameld afval afvoeren... Ook als de actie meerdere dagen loopt, gaat het om een opruimactie. 

Voor wie?

Elke Vlaamse gemeente komt in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding van € 500 per kalenderjaar (hierop wordt geen btw geheven). Gemeenten kunnen zelf een aanvraag indienen via onze website. De afvalintercommunale kan dit doen voor alle deelnemende gemeenten binnen haar werkingsgebied.

Voorwaarden

  • De actievoerders gebruiken het materiaal en/of logo van Mooimakers in de communicatie over de opruimactie.
  • Minstens 20 opruimers nemen deel aan de actie.

Aanvragen

  • De financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd ten laatste op 30 november van het jaar waarin de opruimactie plaatsvindt. Daarna kan er geen vergoeding meer worden aangevraagd voor het lopende jaar.
  • In het geval de opruimactie doorgaat na 30 november kan de vergoeding toch reeds worden aangevraagd. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat de opruimactie inderdaad op de voorziene datum doorgaat. Indien de actie niet zou kunnen doorgaan en de vergoeding is reeds aangevraagd, zal de aanvrager Mooimakers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen (via e-mail naar info@mooimakers.be) en de vergoeding niet innen.
  • Voldoe je aan alle voorwaarden, dan krijg je een bestelbon met de facturatierichtlijnen. De factuur zelf dient voor 15 januari van het volgende jaar aan de bevoegde dienst te worden bezorgd (meer info hierover in de bestelbon).
  • Voorbeeld: voor de opruimactie van 2021 vraag je de vergoeding aan voor 30 november 2021.  De bestelbon wordt bezorgd voor het einde van 2021 en de factuur hiervoor dient voor 15 januari 2022 bezorgd te worden aan de bevoegde dienst (informatie staat op de bestelbon die bezorgd wordt)..

Vraag hier ondersteuning voor je opruimactie.

Cumuleerbaar met*:

  • netheidsbarometer
  • onderzoeksprojecten
  • coachingtraject
  • projecten zwerfvuil en sluikstorten

* Geen dubbele financiering mogelijk

Je staat er niet alleen voor!

Alleen of samen zwerfvuil rapen? Of een heuse opruimactie organiseren? Mooimakers ondersteunt je graag met het nodige materiaal!