Tegemoetkoming opruimacties

Wil je een opruimactie in je gemeente organiseren of ondersteunen? Naast opruim- en communicatiemateriaal kan je als lokaal bestuur ook rekenen op een financiële tegemoetkoming.

Wat?

Elk lokaal bestuur dat een opruimactie organiseert of ondersteunt, kan een forfaitaire vergoeding van €750 per kalenderjaar aanvragen.

Als lokaal bestuur kies je vrij om die vergoeding te spenderen aan eigen opruimacties of ter ondersteuning van opruimacties georganiseerd door verenigingen. 'Ondersteuning' kan verschillende vormen aannemen: communicatie, financiële steun, een verzekering afsluiten, ingezameld afval afvoeren... Ook als de actie meerdere dagen loopt, gaat het om een opruimactie. 

Voor wie?

Elke Vlaamse gemeente komt in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding van €750 per kalenderjaar (daarop wordt geen btw geheven). Gemeenten kunnen zelf een aanvraag indienen via onze website. De afvalintercommunale kan dit doen voor alle deelnemende gemeenten binnen haar werkingsgebied.

Voorwaarden

  • De organisatoren gebruiken het materiaal en/of logo van Mooimakers in de communicatie over de opruimactie(s).
  • Minstens 20 opruimers nemen deel aan de actie.
  • De vergoeding kan slechts 1 keer per kalenderjaar, per postcode worden aangevraagd. Dit gebeurt dus ofwel door de gemeente, ofwel door de afvalintercommunale. Afspraken hierover worden dan ook best gemaakt tussen de gemeente en afvalintercommunale in kwestie.

Aanvragen

  • De financiële tegemoetkoming vraagt het lokaal bestuur (gemeente of afvalintercommunale) aan ten laatste op 30 november van het jaar waarin de opruimactie plaatsvindt. Daarna kan je geen vergoeding meer aanvragen voor het lopende jaar.
  • In het geval dat de opruimactie doorgaat na 30 november kan je de vergoeding toch al aanvragen. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat de opruimactie inderdaad op de voorziene datum doorgaat. Indien de actie niet zou doorgaan en de vergoeding is al aangevraagd, zal de aanvrager Mooimakers hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen (via e-mail naar info@mooimakers.be) en de vergoeding niet innen.
  • Voldoe je aan alle voorwaarden, dan krijg je een bestelbon met de facturatierichtlijnen. De factuur zelf bezorg je voor 15 januari van het volgende jaar aan de bevoegde dienst (meer info hierover in de bestelbon).
  • Voorbeeld: voor de opruimactie van 2024 vraag je de vergoeding aan voor 30 november 2024. De bestelbon ontvang je voor het einde van 2024 en de factuur hiervoor bezorg je voor 15 januari 2025 aan de bevoegde dienst (informatie staat op de bestelbon).

 

Dien je aanvraag in

 

Je staat er niet alleen voor!

Alleen of samen zwerfvuil rapen? Of een heuse opruimactie organiseren? Mooimakers ondersteunt je graag met het nodige materiaal!