Opruimactie organiseren

Wil je een opruimactie organiseren in je gemeente? Naast opruim- en communicatiemateriaal kan je ook rekenen op een financiële tegemoetkoming.

Wat?

Als gemeente of afvalintercommunale organiseer of ondersteun je een eenmalige actie met vrijwilligers (individuen of organisaties) om zwerfvuil op te ruimen. 

'Ondersteuning' kan verschillende vormen aannemen: communicatie, financiële steun, een verzekering afsluiten, ingezameld afval afvoeren... Ook als de actie meerdere dagen loopt, gaat het om een opruimactie. 

Voor wie?

Elke Vlaamse gemeente komt in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding van € 500 per kalenderjaar (hierop wordt geen btw geheven). Gemeenten kunnen zelf een aanvraag indienen via onze website. De afvalintercommunale kan dit doen voor alle deelnemende gemeenten binnen haar werkingsgebied. 

Voorwaarden

  • De actievoerders gebruiken het materiaal en/of logo van Mooimakers.
  • Minstens 20 opruimers nemen deel aan de actie.
  • De financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd ten laatste 28 februari van het jaar volgend op het jaar van de opruimactie.
  • Voldoe je aan alle voorwaarden, dan krijg je een bestelbon met de facturatierichtlijnen.

Aanvragen

De aanvraag dient te gebeuren voor 28 februari van het jaar volgend op het jaar van de opruimactie. Daarna kan je enkel de vergoeding aanvragen voor het lopende jaar. De afrekening gebeurt via een bestelbon die via mail wordt bezorgd.

Vraag hier ondersteuning voor je opruimactie aan.

Cumuleerbaar met*:

  • netheidsbarometer
  • onderzoeksprojecten
  • coachingtraject
  • projecten zwerfvuil en sluikstorten

* Geen dubbele financiering mogelijk

Je staat er niet alleen voor!

Alleen of samen zwerfvuil rapen? Of een heuse opruimactie organiseren? Mooimakers ondersteunt je graag met het nodige materiaal!