Quickscan

De quickscan is een vragenlijst met een 45-tal stellingen rond openbare netheid. De doelstelling van deze quickscan is een stand van zaken op te maken over waar de gemeente/stad staat met haar zwerfvuil en sluikstortbeleid.

Quickscan

De quickscan meet

  • de beleidscyclus (analyse - organiseren - uitvoeren - monitoren en evalueren - bijsturen)
  • de pijlers (infrastructuur - communicatie - handhaving - participatie - omgeving)

Het is de bedoeling dat alle verantwoordelijken voor de openbare netheid in een lokaal bestuur die samen bespreken. Het resultaat en het bijhorend gesprek geven aan waar de gemeente staat en wat beter kan in de toekomst.

Wil je jouw beleid in kaart en tips voor het aanpakken van de knelpunten?

Vraag de gratis quickscan aan via info@mooimakers.be. Een coach van Mooimakers komt ter plaatse voor het afnemen van de quickscan. Nadien ontvang je een rapport met aanbevelingen op maat van de gemeente. Voor coachinggemeentes maakt de quickscan sowieso deel uit van het traject.
 

Praktisch

  • Steden en gemeenten kunnen de quickscan aanvragen via email aan info@mooimakers.be
  • Een coach van Mooimakers neemt contact op om een datum af te spreken voor het afnemen van de quickscan..
  • De gemeente brengt alle verantwoordelijken voor de openbare netheid samen op de afgesproken dag (schepen van milieu, omgevingsambtenaar, verantwoordelijke en eventueel ook medewerkers van de reinigingsdienst/technische dienst, verantwoordelijken/medewerkers voor handhaving …). Voorzie 2 tot 3 uur voor dit overleg.
  • Mooimakers komt ter plaatse voor het afnemen van de quickscan. De resultaten worden meteen besproken.
  • Nadien ontvang je van Mooimakers een rapport met de resultaten van de quickscan en aanbevelingen op maat van de gemeente.
     

Voorbeeld quickscan

Benieuwd wat de resultaten en aanbevelingen van zo'n quickscan kunnen zijn? Neem dan zeker hier een kijkje.