Vergoeding structurele vrijwilligers

Bij Mooimakers willen we ook de structurele zwerfvuilvrijwilligers ondersteunen en bedanken voor hun inspanningen. Het gaat om zwerfvuilvrijwilligers die een stuk van het grondgebied hebben geclaimd en dit regelmatig opruimen. Ze zijn hiervoor aangesloten bij de vrijwilligerswerking van de gemeente of afvalintercommunale.

Als gemeente of intercommunale kan je hier een vergoeding aanvragen om deze vrijwilligers extra te steunen of te bedanken: een ontbijt of receptie, een uitstap of een geschenk...

Duid in onderstaand formulier aan om hoeveel vrijwilligers het gaat en welke actie je precies ondernomen hebt om hen te ondersteunen of te bedanken. Houd ook eventuele facturen of betaalbewijzen bij de hand. Na het indienen van het formulier krijg je van Mooimakers een bestelbon met alle facturatiegegevens, zodat jullie een factuur kunnen opstellen voor de gemaakte kosten.

De maximumvergoedingen zijn per gemeente:

  • < 30 vrijwilligers: maximum € 500
  • 31 - 80 vrijwilligers: € 1.000
  • > 80 vrijwilligers: € 1.500.

Enkel gemaakte kosten of een onkostenvergoeding worden vergoed. Gepresteerde uren worden niet vergoed. De vergoeding kan 1x per jaar en per gemeente aangevraagd worden. De uiterste datum voor het aanvragen van de vergoeding is 30 november van het lopende jaar (= het jaar waarin de kosten gemaakt zijn om de structurele vrijwilligers te bedanken).

Kan je voor de deadline van 30 november nog geen factuur voorleggen, dan volstaat een offerte of bestelbon. Zodra je de factuur of facturen hebt ontvangen, bezorg je ze aan Mooimakers via info@mooimakers.be.

Het is aangeraden de gemaakte kosten voor de vrijwilligers in één keer in te dienen (op het aanvraagformulier kan je meerdere kosten tegelijk indienen). Afvalintercommunales kunnen die voor alle gemeenten in het werkingsgebied tegelijk indienen. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je van Mooimakers een bestelbon voor het totale bedrag. De factuur voor deze vergoedingen dient voor 15 januari van het volgende jaar bij de bevoegde dienst te zijn (meer informatie hierover wordt op de bestelbon meegegeven).

Checklist

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Hieronder kan je een vergoeding aanvragen voor het erkennen en bedanken van de structurele zwerfvuilvrijwilligers.

Deze vergoeding kan jaarlijks worden aangevraagd en is enkel beschikbaar voor account-types 'Gemeente/stad', 'afvalintercommunale' of 'Vlaamse partner' via onderstaand formulier. Tip: kijk eerst even na of je bent ingelogd.

Ben je een school of jeugdvereniging? Dan kunnen jullie ook deelnemen aan Operatie Proper en kans maken op een beloning! Neem een kijkje op Operatie Proper.

Aanvraag terugbetaling vergoeding structurele vrijwilligers

Je moet aangemeld zijn om te kunnen inschrijven
Je bent niet ingelogd, hier inloggen of hier registeren. Types: "Gemeente / Stad", "Intercommunale gebruiker", "Vlaamse partner".