Vlaams zwerfvuilcharter

In 2019 was er een aanzienlijke toename van het zwerfvuil in vergelijking met twee jaar eerder (+14%). De Vlaamse doelstelling om in 2022 het zwerfvuil met 20% te doen afnemen, komt op die manier ernstig in het gedrang. Er moet een tandje bijgestoken worden. Alle betrokken private en publieke actoren in het zwerfvuil-verhaal stelden daarom samen het Vlaams zwerfvuilcharter op in samenwerking met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het Vlaams zwerfvuilcharter komt bovenop het reeds bestaande verpakkingsplan met de verpakkingsindustrie. Met dit actieprogramma zwerfvuil beschrijven we een aantal extra concrete acties op korte termijn (2021-2022*) die belangrijk zijn in de strijd tegen zwerfvuil. Dit charter is een overeenkomst waarin de acties per stakeholder of groep stakeholders worden vastgelegd.

  • Private actoren: Fost Plus, Comeos, Tabaksindustrie, Belgische Brouwers, Fevia, Koninklijk Verbond van de industrie van waters en frisdranken, de Bouwunie, Vlaams Confederatie Bouw, Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen, Unizo, Pack4Food, Algemeen Boerensyndicaat, Landelijke Gilden, Boerenbond
  • Publieke actoren: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, 5 Provinciegouverneurs, Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, De Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Mooimakers en Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

In het najaar van 2021 wordt voorzien in een eerste opvolging van dit charter om na te gaan in hoeverre de voorgestelde acties voltooid of in uitvoering zijn en welke doelstellingen al behaald werden.

 

Download het zwerfvuilcharter 2021-2022

Download het Addendum zwerfvuilcharter 2021-2022

 

* : Enkele acties hebben een langere doorlooptijd, nl. de Click (met tussentijdse evaluatie) en het project rond de aanstelling van 30 handhavers (met tussentijdse evaluatie). Deze lopen over de periode van de zomer 2021 tot de zomer van 2024. Green Deal Anders Verpakt loopt tot eind 2024.